Kursprogram

Dag 1 - datum

Allmänkirurgi 

8.30 – 9.00 Registrering (fakultetsmöte)

9.00 – 9.05 Introduktion och målbeskrivning

9.05 – 9.30 Hantera instrument

Skalpell, sax, peang & nålförare

9.30 – 10.30 Knytteknik

Nomenklatur, råbandsknut, “kirurgknut”, instrumentknut, knyta på djupet

10.30 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.15 Knytteknik (fortsättning)

11.15 – 12.30 Suturlära & suturteknik

Principer för användning av nål & sutur, enstaka &

fortlöpande sutur, start & stoppknut,

assisteringsteknik.

12.30 – 13.15 Lunch

Kärlkirurgi 

13.15 – 14.30 Hantera kärl

Kärlkirurgisk teknik, arteriotomi & rafi 

14.30 – 14.45 Kaffe 

14.45 – 16.15 Hantera kärl ( fortsättning)
Patch graft 

16.15 – 16.45 Diskussion och återföring

Dag 2 - datum

Allmänkirurgi (fortsättning) 

08.00 – 09.15 Incision & förslutning av bukväggen

Teori, start & stoppknut, 4:1 teknik 

09.15 – 10.00 Hantering av vävnad

Ligera mesenteriekärl, lymfkörteldissektion 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 12.15 Tarmanastomos

Fortlöpande seromuskulär teknik,

ända till ända 

12.15 – 13.15 Lunch 

13.15 – 15.30 Tarmanastomos (fortsättning)

Fortlöpande seromuskulär teknik

sida till sida 

15.30 – 15.45 Kaffe 

15.4 5 – 16.30 Tarmanastomos (fortsättning) 

16.30 – 17.00 Diskussion och återföring

Dag 3 - datum

Laparoskopisk kirurgi  

08.00 – 08.10 Introduktion 

08.10 – 08.40 Laparoskopistapeln – funktioner

Instrument

Troakarer

Öppen access till bukhålan 

08.40 – 09.10 Övning 

09.10 – 10.00 Kamerahantering

Fortsättning 

10.00 – 10.15 Kaffe 

10.15 – 11.10 Öga-hand-kamerakoordination - Pärlplockan 

11.10 – 12.05 Bimanuell manipulation - Repracet 

12.05 – 13.00 Klippövning – Cirkeln i handsken 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.00 Clipsövning och kolangiografi 

15.00 – 15.30 Stapling 

15.30 – 15.45 Diatermiteori 

15.45 – 16.15 Diskussion och återföring

Inlämning av kursutvärdering

Utdelning av kursdiplom 

Avslutning