Författaranvisningar

Bakgrund

Tidskriften är på ett sätt smal, riktar sig bara till kirurger, men är ändå bred i betydelsen att innehållet bör intressera läsaren oberoende av kirurgisk subspecialitet. Redaktionen tar emot alla typer av bidrag för påseende men vi är särskilt intresserade av:

  • Debattartiklar vad avser behandling av kirurgiska sjukdomar, organisationsfrågor, etc.
  • Koncisa sammanfattningar av kunskapsläget avseende diagnostik och behandling av vanliga kirurgiska sjukdomar.
  • Material vad avser allmänkirurgins kärna, det vill säga sådant som inte på ett naturligt sätt täcks in av sektionernas aktiviteter: Bråckkirurgi, trauma, basala kirurgiska principer, palliation, organisationsfrågor, etc.
  • Utbildningsfrågor och frågor av särskilt intresse för unga och blivande kirurger.
  • Bokrecensioner.
  • Information om möten, kurser, stipendier, etc av intresse för de flesta kirurger.

En viktig uppgift för tidskriften är också att informera om Svensk Kirurgisk Förening och dess sektioners aktiviteter.

Utrymme

Det är lämpligt, men inte nödvändigt, att diskutera utrymmet, och komma överens med redaktören, innan man börjar skriva. En sida i tidningen motsvarar cirka 600 ord.

Manus

Materialet skickas samtidigt till både redaktören Anna Leifler, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och till redaktionssekreteraren Barbara Dürr Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Vi är tacksamma för att få all text i digitalt format. Föreslå gärna mellanrubriker. Tabeller kan infogas i texten, men bilder och figurer måste biläggas separat. PowerPoint och Excel-filer accepteras ej.

Material av nyhetskaraktär

Exempelvis debattinlägg, annonsering av kurser och möte, kan tas in upp till två veckor efter manusstopp.

Bilder

Läsbarheten ökar avsevärt om texten bryts av med bilder, diagram, faktarutor. Vi är därför mycket angelägna om att ha ett rikt bildmaterial i tidskriften. En bild på författaren är särskilt viktigt. Många budskap kan sammanfattas på ett lättläst och utrymmessnålt sätt i form av en faktaruta med telegramstil. Det finns en tendens att bildmaterialet släpar efter, att författarna levererar texten men att bilderna inte levereras på utsatt tid. Detta skapar mycket merarbete för redaktionen. Vi är därför tacksamma om bildmaterialet levereras tillsammans med texten. Tidskriften kan trycka alla bilder av god kvalitet. Bilder infogas i texten i elektroniskt insänt material, men måste även skickas som separata filer. Digitala bilder bör levereras i högupplöst jpg-format.

Publikation på hemsidan

Alla artiklar i Svensk Kirurgi läggs normalt ut en tid på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida. Detta gäller dock inte korta blänkare. Om en författare inte accepterar att materialet även finns tillgängligt på hemsidan måste detta anmälas till redaktionen i god tid före publikation så att hemsidesansvarig kan informeras.

Produktionsplan för utgivningsåret

2018:

Manusstopp: nr 1: 8 januari, nr 2: 5 mars, nr 3: 7 maj, nr 4: 28 augusti, nr 5: 24 september, nr 6: 5 november

Utgivning: nr 1: v 8, nr 2: v 16, nr 3: v 25, nr 4: v 40, nr 5: v 45, nr 6: v 51


Anna Leifler, redaktör
Barbara Dürr, redaktionssekreterare