ST utbildning

Här finner ni dokument som reglerar ST i kirurgi!


Nu finns det två paralella system som reglerar ST. Den ”gamla” ST från 2008 gäller fortfarande för se ST som började i det systemet. Den nya ST gäller sedan 150501.


Socialstyrelsens föreskrifter är en bindande lag som reglerar ST. Målbeskrivningen skrivs av socialstyrelsen efter våra remissyttranden och där beskrivs ST utan att gå in på närmare detaljer. Utbildningsboken skrivs av Svensk Kirurgisk Förening och beskriver närmare hur målbeskrivningen ska tolkas.


Några nyheter i nya ST från 2015;
A-mål och B-mål är generella och gäller flera specialiteter. C-mål gäller specifikt för varje specialitet, t. ex. kirurgi eller kärlkirurgi.
Plastikkirurgi, kärlkirurgi och urologi blir egna specialiteter men den första delen av ST är gemensam med kirurgi. Detta kallas gemensam kunskapsbas eller ”common trunk”. Därav är C-målen C1-C4 gemensamma för dessa specialiteter.

För den som vill läsa mer finns en bok utgiven om ST. Tongivande och utbildningsaktiva medförfattare från hela landet bidrar till bokens mångfald som inkluderar fakta om ST 2008 och den nya ST som gäller från 2015. Den vänder sig till alla blivande ST-läkare, ST-läkare, handledare och studierektorer samt till landets verksamhetschefer, vårdgivare och politiska organ. Läs mer på https://www.studentlitteratur.se/#9789144089164/ST-boken/

Specialpris via länken:
https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/MH14150
…eller som medlem i Sveriges Läkarförbund:
https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/slf


Utbildningskommittén
20160314 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Utbildningsboken 160310.pdf)Utbildningsboken 160310[Utbildningsboken 160310]1011 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning _Inledning_GD_ 2015-02-17.pdf)Målbeskrivning Inledning[Målbeskrivning Inledning]106 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning_delmal a_GD_ 2015-02-17.pdf)Målbeskrivning delmål A[Målbeskrivning delmål A]95 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning_delmal b_GD_ 2015-02-17.pdf)Målbeskrivning delmål B[Målbeskrivning delmål B]113 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning - Barn- och u ngdomskirurgi 2015-02-06.pdf)Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi[Målbeskrivning Barn- och ungdomskirurgi]150 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning - Kirurgi 2015-02-06.pdf)Målbeskrivning Kirurgi[Målbeskrivning Kirurgi]154 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning - Karlkirurgi 2015-02-06.pdf)Målbeskrivning Kärlkirurgi[Målbeskrivning Kärlkirurgi]155 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning - Plastikkirurgi 2015-02-06.pdf)Målbeskrivning Plastikkirurgi[Målbeskrivning Plastikkirurgi]158 kB
Ladda ner den här filen (Malbeskrivning - Urologi 2015-02-06.pdf)Målbeskrivning Urologi[Målbeskrivning Urologi]156 kB
Ladda ner den här filen (SOSFS_2015-8 (M) korr8.pdf)SOSFS 2015:8 (M) korr[SOSFS 2015:8 (M) korr]801 kB
Ladda ner den här filen (Utbildningsboken revision 120808 PDF.pdf)Utbildningsboken för ST enligt systemet från 2008 (inklusive revideringar 2012)[Utbildningsboken för ST enligt systemet från 2008 (inklusive revideringar 2012)]499 kB