Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarstipendium

Vi söker en ung (högst 45 år) drivande forskare inom de kirurgiska vetenskaperna med en klinisk inriktning på sin forskning. Varje region kommer, via ansökan och bedömning i ett regionalt råd, att identifiera de bästa forskarna i sin egen region (minst två stycken). Därefter kommer Kommittén för Kirurgisk Forskning att utse en vinnande representant för varje region och bland dessa utse årets huvudpristagare som erhåller ett stipendium om 200 000 kr.


Samtliga vinnare förväntas delta i prisutdelningen på onsdagen under årsmötet på Kirurgveckan. De fem regionala vinnare som inte utsetts till huvudpristagare erhåller
vid prisutdelningen ett stipendium om 10 000 kr. Samtliga pristagare förväntas också närvara vid en sammankomst på torsdagskvällen på Kirurgveckan.


Ansökan i enlighet med mall på Svensk Kirurgisk Förenings hemsida, skall insändas till ansvarig för respektive regions råd enligt nedanstående lista senast den 31 mars 2018.
Sökande skall vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2017-12-31.


Pristagare:
2004 Jesper Lagergren
2005 Henrik Thorlacius
2006 Erik Näslund
2007 Ulf Gunnarsson
2008 Johan Westerdahl
2009 Peter Stålberg
2010 Malin Sund
2011 Anders Wanhainen
2012 Jonas Manjer
2013 Anna Martling
2014 Tomas Lorant
2015 Sara Regnér
2016 Martin Almqvist


 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Forskarstipendium 2018.pdf)Annons Stora Forskarpriset 2018[Annons Stora Forskarpriset 2018]1325 kB
Ladda ner den här filen (Mall ansökan Stora forskarpriset och Ihrepriset.pdf)Mall för ansökan Stora Forskarpriset/Ihre-fonden[Mall för ansökan Stora Forskarpriset/Ihre-fonden]113 kB