Bengt Ihre-fonden utlyser stipendium

Bengt Ihre-fonden utlyser ett stipendium på 100 000 kr för år 2018 till kirurger som forskar inom gastroenterologi.

Stipendiet är tänkt att användas till forskningsarbete med gastroenterologisk eller mag-tarmkirurgisk inriktning. Stipendiet kan även användas till forskning på utländsk institution.

Vi ser gärna sökande som i den postdoktorala karriären börjat eller just har etablerat en självständig forskningslinje med eget handledarskap.

Sökande ska vara specialist eller ST-läkare i kirurgi samt medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2017-12-31.

Ansökan enlighet med mall på SKFs hemsida skickas digitalt och i en fil, senast den 31 mars.


Pristagare:

2002

(2 priser)

Lars Börjesson

Anders Rosemar och Maria Bergström delar ett pris

2003

(2 priser)

Leif Törkvist

Per Bümming

2004 David Edler

2005

(2 priser)

Rafael Ehab

Stefan Acosta

2006 Lars Enochsson
2007 Torsten Olbers
2008 Leif Törkvist
2009 Lovisa Strömmer
2010 Bobby Tingstedt
2011 Mikael Hermansson
2012 Sara Regnér
2013 Robert Brännström
2014 Omid Dadr-Azodi
2015 Christian Sturesson
2016 Martin Rutegård


 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Bengt Ihre stipendium 2018.pdf)Annons Bengt Ihre fonden 2018[Annons Bengt Ihre fonden 2018]61 kB