Pris för bästa vetenskapliga ST-arbete

Som ett led i att öka intresset för klinisk forskning bland kirurger och som inspiration till att börja forska, delar Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF) och Kirurger Under Utbildning (Kirub) årligen ut två priser på 5000 kr vardera för bästa skriftliga vetenskapliga arbete för ST-läkare i kirurgi.


Pris tilldelas två författare som visat prov på gott medicinskt vetenskapligt syn- och för- hållningssätt samt ny kenhet inför sina ämnesval, varav ett pris delas ut för arbete som kommer från etablerade grupperingar och ett för arbete som skapats utanför dessa.


Prisutdelning sker under Kirurgveckan 2018.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Basta skriftliga vetenskapliga ST-arbete.pdf)Bästa vetenskapliga ST-arbete[Bästa vetenskapliga ST-arbete]1255 kB