Kirurgiska institutioner

Kirurgisk forskning i Sverige bedrivs vid ett flertal centra och på både stora och små sjukhus. Den universitetsanknutna forskningen leds från följande orter med länk till respektive institution;

Umeå http://www.surgsci.umu.se/enheter/kirurgi/
Uppsala http://www.surgsci.uu.se/
Stockholm MMK http://ki.se/mmk/institutionen-for-molekylar-medicin-och-kirurgi
Stockholm Clintec http://ki.se/clintec/forskare-kirurgi
Linköping http://www.hu.liu.se/ike/forskning/kirurgi?l=sv
Örebro https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kirurgi/
Göteborg http://surgery.gu.se/
Lunds Universitet, Lund http://www.med.lu.se/klinvetlund/kirurgi
Lunds Universitet, Malmö http://www.lu.se/lucat/group/013242220