Årets utbildningsinsats 2015

Årets utbildningsinsats 2015 tilldelas Louis Riddez, Karolinska sjukhuset! För hans idoga arbete med att vidareutbilda kirurger inom traumakirurgi inom ramen för Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) kursen. Han har genom åren haft 2-3 kurser per år med internationella instruktörer och parallellt lärt upp nationella instruktörer. Att kunna genomföra dessa kurser kräver inte bara stor kunskap inom ämnesområdet utan även en stor internationell närvaro på andra kurser och konferenser samt en stor portion social kompetens.

Louis Riddez är den i Sverige som har störst erfarenhet av traumakirurgi och traumaorganisation i Sverige och att han genom alla år med glädje och en stor portion humor delat med sig av sin kunskap till oss andra.