Framtidens specialistläkare

Sveriges största kongress för ST-läkare går av stapeln 7-9/9 i Malmö. Kongressen går varannat år och har varit mycket uppskattad. Läs mer på framtidenslakare.se