ST-kurs i öppen kirurgisk teknik

I Umeå utvecklas ett kurskoncept för träning i kirurgisk teknik vid öppen kirurgi. Under våren 2016 har det gått ett par pilotkurser och en kurs v37 är redan fulltecknad. En kurs i avancerad öppen kirurgi som riktar sig mot ST under senare delen av sin utbildning annonseras nu på www.traumanorr.se