SKF prisar visselblåsarna i Macchiarini-affären

Under kirurgveckan anordnades ett välbesökt symposium om forskningsfusk. Föreningen och mötet gav pris och stående ovationer till visselblåsarna i Macchiarini-affären;

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson, Thomas Fux och Matthias Corbascio.

Motiveringen löd;

"Svensk Kirurgisk Förening vill med detta pris hedra det mod och styrka som Du visat som visselblåsare. Genom Ditt gedigna arbete och uthållighet har Du bidragit till att återskapa ett förtroende för den kirurgiska forskningen. Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum."​