Alla pristagare på kirurgveckan

Stora forskarpriset; Martin Almqvist, Lund
övriga nominerade var Eva Agnete, Martin Rutegård, Kevin Mani, Omid Sadr-Azodi, Bergthor Björsson

Ihre-priset; Martin Rutegård, Umeå

Årets utbildningsinsats; Fakulteten för KUB-kursen i akutkirurgi

Bästa kirurgiska avhandling; Jenny Löfgren, Östersund

Bästa vetenskapliga arbete under ST; Veronica Hedberg, Gävle och Johan Grahnat, Jönköping