Västra götalandsregionen, ST-block

Västra Götalandsregionen vill successivt införa obligatorisk tjänstgöring i allmänmedicin inom relevanta ST-block med start 2018. Svensk kirurgisk Förening och Utbildningskommittén har skrivit ett brev som svar på detta förslag till koncernledning Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Bilaga_3_tjanstgoring allmanmedicin.pdf)Tjänstgöring allmänmedicin[Tjänstgöring allmänmedicin]138 kB
Ladda ner den här filen (Brev ST-lakares placering  i primarvarden VG-reg.pdf)Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg[Brev ST-läkares placering i primärvården VG-reg]288 kB