Rökning, alkohol och ökad risk för operationskomplikationer

Det finns många faktorer som påverkar en operations utfall och den efterföljande perioden. Faktorerna kan grovt kategoriseras i fyra grupper, som relateras till patientförloppets svårighetsgrad.

Läs mer... (länk, öppnas i nytt fönster)