SPUR

Ska man ha rätt att bedriva kirurgutbildning är man skyldig att se till att den verksamhet man bedriver inspekteras och kvalitetssäkras. Detta arbete har sedan 1993 utförts av SPUR. Tidigare var inspektionerna frivilliga men så är alltså inte längre fallet (SOFS 2008:17). I den nya specialistutbildningen som träder i kraft 1:a maj 2015 så stärks också kraven.


När IPULS lades ner så upphörde inspektionerna en period. LIPUS har dock tagit över SPUR och nu ska inspektionerna återupptas. Vid SKF möte med verksamhetscheferna, studierektorerna och professorerna hösten 2014 så presenterade utbildningskommittén ett rullande femårschema för när alla kirurgkliniker ska bli inspekterade. Om du vill se när din klinik ska bli inspekterad kan du klicka på länken nedan. Observera att schemat kan komma att ändras efter hand. Nedan finner du också resultaten från tidigare inspektioner.


Utbildningskommittén
2015-03-02


Läs mer om SPUR på www.lipus.se Där kan du också söka och läsa rapporter med resultat från SPUR-inspektioner!

Bilagor:
Ladda ner den här filen (spur-schema skf.pdf)Spurschema[Spurschema]35 kB