Ny styrelse SKF

Från vänster:

Sara Regnér, Peter Elbe, Malin Sund, Jakob Hedberg, Claes Jönsson, Layla Mirzaei, Magnus Kjellman, Anette Persson, Anders Hyltander och Lars Enochsson.

Forskningsanslag SFÅV

Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och Vensjukdomar, SFÅV, syftar till att främja forskning inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion. Årets forskningsanslag uppgår till 200 000 kr. Sista ansökningsdag 27/3.

http://venforsk.se

Snabbare operation av inflammerad gallblåsa frigör vårdresurser

Om fler av de patienter med akut gallblåseinflammation som bedöms behöva kirurgi opereras vid det akuta vårdtillfället och inte vid ett senare vårdtillfälle kan man frigöra resurser. Och titthålsoperation medför lägre risk för komplikationer än öppen operation vid akut gallblåseinflammation.
Däremot är det inte klart om alla som haft gallstensanfall eller en akut gallblåseinflammation verkligen behöver opereras.
Om fler av de patienter som kommer till sjukhus med en akut gallblåseinflammation opereras inom några dygn istället för vid ett senare tillfälle sparas resurser. Cirka tre vårddagar kan frigöras för varje patient som opereras i det akuta skedet jämfört med om denne opereras i ett senare skede, då inflammationen läkt ut.
Om nio av tio av dessa patienter kommer till operation i det akuta skedet skulle vården, jämfört med idag, kunna frigöra upp till 3 300 vårddagar per år. Det motsvarar nästan 26 miljoner kronor. Idag opereras drygt sex av tio så pass omgående.
SBU konstaterar också att risken för komplikationer är mindre om ingreppet vid akut gallblåseinflammation görs laparoskopiskt, via titthål, än efter öppen operation. Titthålsmetoden är redan vanligast, men kan vara värd att överväga i ännu fler fall.
Att ha gallstenar i sin gallblåsa är vanligt och leder inte alltid till besvär. En ytterligare fråga som SBU nu försökt reda ut är om alla patienter med gallblåsesjukdom borde opereras eller om man kan vänta och se om nya besvär uppstår. Rapporten konstaterar dock att det saknas vetenskapligt underlag för att säkert kunna avgöra om det är bättre att operera än att avvakta – detta gäller vid såväl gallstensbesvär som akut inflammation i gallblåsan.

Bakgrund
Ett smärtsamt gallstensanfall – gallkolik – kan i regel avhjälpas med en dos kramplösande medicin. Akut gallblåseinflammation behöver däremot ofta opereras. Att ta bort gallblåsan är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i svensk sjukvård. Gallstensbesvär är vanligare bland kvinnor än bland män.

Kontaktperson SBU:
Jan Adolfsson, tel 08-412 32 95, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Internationell workshop om Kock´s reservoar

Nils G. Kock Workshop "The Continent Ileostomy” anordnas i Göteborg 1-2 mars. Teori och praktiska övningar för anläggning och revision av kontinent ileostomi. 16 platser, först till kvarn enligt bilaga.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Kock workshop annons SV-2.pdf)Kock workshop[Kock workshop]400 kB

SKF anordnar kurs i medicinsk vetenskap för chefer och studierektorer

Svensk Kirurgisk Förening erbjuder kursen ”För att underlätta verksamhetschefens vardag – kurs i medicinsk vetenskap ur ett chefsperspektiv” där även verksamhetschefens ansvar i vissa juridiska frågor berörs. Kursen riktar sig också till studierektorer.
Syftet är att belysa utmaningarnär det gäller att navigera i gränslandet mellan medicinsk forskning och klinisk verksamhet. Hur kan du bedöma den forskning och de utvecklingsarbeten som bedrivs vid din klinik? Vilka regler gäller? Planerat datum 30 mars 2017 i Stockholm. Välkommen med din bindande anmälan senast 10 mars till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , se bilaga för mer information. 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Inbjudan VC-SR-kurs 2017.pdf)Inbjudan VC-SR-kurs 2017[Inbjudan VC-SR-kurs 2017]198 kB

Europeiskt ackrediterade från Sverige 2015

Svensk kirurgisk förening uppmuntrar till europeisk ackreditering inom kirurgiska subspecialiteter. I samband med kirurgveckan uppmärksammades de som ackrediterades 2015. Vi vill gratulera;

Bröst Anna-Karin Falck, Helsingborg och Fredrik Nilsson, NUS, Umeå
Kolorektal Karl Kodeda, Göteborg, Klas Pekkari, Stockholm, Filip Sködberg, Uppsala och Susanne Tumlin Ekelund, Stockholm 
Endokrin Martin Almqvist, Lund och Kosmas Daskalakis, Uppsala
SFÖAK - ECS Tomoyuki Irino, Stockholm, Mats Lindblad, Stockholm,  Magnus Nilsson, Stockholm, Ioannis Rouvelas, Stockholm, Jakob Hedberg, Uppsala, Magnus Sundbom, Uppsala och Jan Johansson, Lund
SFÖAK - HPB Christopher Månsson, Uppsala

 

Alla pristagare på kirurgveckan

Stora forskarpriset; Martin Almqvist, Lund
övriga nominerade var Eva Agnete, Martin Rutegård, Kevin Mani, Omid Sadr-Azodi, Bergthor Björsson

Ihre-priset; Martin Rutegård, Umeå

Årets utbildningsinsats; Fakulteten för KUB-kursen i akutkirurgi

Bästa kirurgiska avhandling; Jenny Löfgren, Östersund

Bästa vetenskapliga arbete under ST; Veronica Hedberg, Gävle och Johan Grahnat, Jönköping

SKF prisar visselblåsarna i Macchiarini-affären

Under kirurgveckan anordnades ett välbesökt symposium om forskningsfusk. Föreningen och mötet gav pris och stående ovationer till visselblåsarna i Macchiarini-affären;

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson, Thomas Fux och Matthias Corbascio.

Motiveringen löd;

"Svensk Kirurgisk Förening vill med detta pris hedra det mod och styrka som Du visat som visselblåsare. Genom Ditt gedigna arbete och uthållighet har Du bidragit till att återskapa ett förtroende för den kirurgiska forskningen. Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum."​

 

ST-kurs i öppen kirurgisk teknik

I Umeå utvecklas ett kurskoncept för träning i kirurgisk teknik vid öppen kirurgi. Under våren 2016 har det gått ett par pilotkurser och en kurs v37 är redan fulltecknad. En kurs i avancerad öppen kirurgi som riktar sig mot ST under senare delen av sin utbildning annonseras nu på www.traumanorr.se