Internationell workshop om Kock´s reservoar

Nils G. Kock Workshop "The Continent Ileostomy” anordnas i Göteborg 1-2 mars. Teori och praktiska övningar för anläggning och revision av kontinent ileostomi. 16 platser, först till kvarn enligt bilaga.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Kock workshop annons SV-2.pdf)Kock workshop[Kock workshop]400 kB

SKF anordnar kurs i medicinsk vetenskap för chefer och studierektorer

Svensk Kirurgisk Förening erbjuder kursen ”För att underlätta verksamhetschefens vardag – kurs i medicinsk vetenskap ur ett chefsperspektiv” där även verksamhetschefens ansvar i vissa juridiska frågor berörs. Kursen riktar sig också till studierektorer.
Syftet är att belysa utmaningarnär det gäller att navigera i gränslandet mellan medicinsk forskning och klinisk verksamhet. Hur kan du bedöma den forskning och de utvecklingsarbeten som bedrivs vid din klinik? Vilka regler gäller? Planerat datum 30 mars 2017 i Stockholm. Välkommen med din bindande anmälan senast 10 mars till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , se bilaga för mer information. 

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Inbjudan VC-SR-kurs 2017.pdf)Inbjudan VC-SR-kurs 2017[Inbjudan VC-SR-kurs 2017]198 kB

Europeiskt ackrediterade från Sverige 2015

Svensk kirurgisk förening uppmuntrar till europeisk ackreditering inom kirurgiska subspecialiteter. I samband med kirurgveckan uppmärksammades de som ackrediterades 2015. Vi vill gratulera;

Bröst Anna-Karin Falck, Helsingborg och Fredrik Nilsson, NUS, Umeå
Kolorektal Karl Kodeda, Göteborg, Klas Pekkari, Stockholm, Filip Sködberg, Uppsala och Susanne Tumlin Ekelund, Stockholm 
Endokrin Martin Almqvist, Lund och Kosmas Daskalakis, Uppsala
SFÖAK - ECS Tomoyuki Irino, Stockholm, Mats Lindblad, Stockholm,  Magnus Nilsson, Stockholm, Ioannis Rouvelas, Stockholm, Jakob Hedberg, Uppsala, Magnus Sundbom, Uppsala och Jan Johansson, Lund
SFÖAK - HPB Christopher Månsson, Uppsala

 

Alla pristagare på kirurgveckan

Stora forskarpriset; Martin Almqvist, Lund
övriga nominerade var Eva Agnete, Martin Rutegård, Kevin Mani, Omid Sadr-Azodi, Bergthor Björsson

Ihre-priset; Martin Rutegård, Umeå

Årets utbildningsinsats; Fakulteten för KUB-kursen i akutkirurgi

Bästa kirurgiska avhandling; Jenny Löfgren, Östersund

Bästa vetenskapliga arbete under ST; Veronica Hedberg, Gävle och Johan Grahnat, Jönköping

SKF prisar visselblåsarna i Macchiarini-affären

Under kirurgveckan anordnades ett välbesökt symposium om forskningsfusk. Föreningen och mötet gav pris och stående ovationer till visselblåsarna i Macchiarini-affären;

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson, Thomas Fux och Matthias Corbascio.

Motiveringen löd;

"Svensk Kirurgisk Förening vill med detta pris hedra det mod och styrka som Du visat som visselblåsare. Genom Ditt gedigna arbete och uthållighet har Du bidragit till att återskapa ett förtroende för den kirurgiska forskningen. Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum."​

 

ST-kurs i öppen kirurgisk teknik

I Umeå utvecklas ett kurskoncept för träning i kirurgisk teknik vid öppen kirurgi. Under våren 2016 har det gått ett par pilotkurser och en kurs v37 är redan fulltecknad. En kurs i avancerad öppen kirurgi som riktar sig mot ST under senare delen av sin utbildning annonseras nu på www.traumanorr.se

Läkarnätverksmöte med fokus på Negative Pressure Wound Therapy

Ny kurs i öppen kirurgi

Ett nytt kurskoncept utarbetas nu i Umeå för att låta ST-läkare träna öppen kirurgi. En pilotkurs arrangerades nyligen och första riktiga kursen går av stapeln v17. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till en kurs i höst och den riktar sig till kirurger under senare delen av ST. Läs mer och anmäl dig på www.traumanorr.se !

Nya utbildningsboken är här!

Sedan knappt ett år tillbaka har vi en ny specialitetsindelning och en ny ST-utbildning. Efter ett omfattande arbete från utbildningskommitten och ett stort antal remiss-svar från föreningen har styrelsen nu fastställt en ny utbildningsbok för ST! Här kan du läsa mer om den gemensamma kunskapsbasen ”common trunk” och vad en ST förväntas innehålla. En version med engelsk översättning av målbeskrivning och redigerad layout kommer inom kort.

Utbildningsbok i Kirurgi (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

 

BJS workshop ”How to review a clinical paper” på kirurgveckan!

På tisdagen 23/8 under kirurgveckan kommer BJS anordna en workshop om hur en review av en artikel går till. Workhopen kommer att ledas av bland andra BJS chefsredaktörer Derek Alderson och Jonothan Earnshaw. Målet är att lära ut grunderna för att bli en bra reviewer. Workshopen kommer att innehålla både korta föreläsningar och praktiska gruppövningar. Språket är engelska och priset 200kr. Anmälan på kirurgveckan.se och max 50 deltagare.

 

Föreningens styrelse uttalar sig om Macchiarini

Svensk Kirurgisk Förening arbetar aktivt med forskningsfrågor och ett av föreningens ändamål är att främja kirurgins vetenskapliga utveckling. Efter de många frågor som uppstått kring Paolo Macchiarini vill styrelsen med följande uttalande förtydliga att vi både tar avstånd från oegentligeheter i forskningen och att vi värnar om den seriösa forskning som kan hjälpa framtidens patienter. Föreningen har utsett 2015 och 2016 till ”forskningens år” och den satsningen fortgår med oförminskad styrka. Utöver återkommande artiklar i vår tidskrift Svensk Kirurgi så arrangerar vi symposier och diskussioner kring klinisk forskning i samband med möten med verksamhetschefer och professorer samt under kirurgveckan. Föreningens styrelse lämnar följande utlåtande med anledning av uppmärksamheten kring Macchiarini;

"Svensk Kirurgisk Förening beklagar det lidande som patienter utsatts för och de oegentligheter som avslöjats i utredningen kring Paolo Macchiarini.
Svensk Kirurgisk Förening tar starkt avstånd från forskning på patienter som inte följer Helsingfors deklarationen. Det finns ett tydligt regelverk för hur forskning där patienter ingår ska genomföras. Vi vill, för kommande patienters skull, samtidigt värna om den kliniska forskningen och alla de kirurger och forskare som följer regelverket. Det är genom utvecklingsarbete och forskning som vetenskapen kan föras framåt och vården utvecklas. Forskningen ska alltid göras med patientens bästa i centrum.

Styrelsen för Svensk Kirurgisk Förening"
 

Utlysning av stipendier

Föreningens stora forskarpris samt Ihre-stipendiet finns nu utlysta. Läs mer under fliken forskning och stipendier!

GLOBAL SURGE II

I januari startar inklusionsperioden för global surge II som studerar sårinfektioner efter bukingrepp. Se till att din klinik deltar! Studien kan passa bra som kvalitetsarbete för ST-läkare. Gå gärna in på hemsidan för GlobalSurg för att få mer information, studieprotokoll mm. Här registrerar man sig också för deltagande i studien. (www.globalsurg.org/register). För de av er som vill delta önskar vi att ni också anmäler ert deltagande direkt till kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller till styrelsens representant i kommittén för klinisk forskning, Yücel Cengiz, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.