Lära Lärarna - ny kurs 27-28/4!

Karolinska KTC Huddinge håller en kurs i hur man praktiskt lär ut kliniska färdigheter. Den bygger på konceptet "training the trainers". Kursen går i samarbete med en fakultet från Practicum clinical skills centre i Skåne. Kursen riktar sig till handledare och studierektorer. Läs mer i bilaga.

Information (pdf, öppnas i nytt fönster)

KIRUB-dagar 2016 i Växjö!

KIRUB-dagarna planeras med tema "akutkirurgi" i Växjö 11-13/5. Mer information kommer inom kort på kirub.se men boka redan nu dessa dagar i ditt schema!

Välkomna till extrainsatt seminarium om Flyktingsituationen i världen och Sverige

Tisdagen den 13 oktober kl. 18-19.30 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.


Vi vill med detta seminarium öka vår kunskap kring den aktuella flyktingsituationen i världen och Sverige.
Hur går asylprocessen till? Vilka regler gäller i vården?
Vad kan vi konkret göra som kollegor och medmänniskor?

Alla välkomna. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser.
Inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Anmälan senast den 9/10 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Prisregn över svenska kirurger

Under kirurgveckan i Örebro delades flera priser ut till kollegor som utmärkt sig inom forskning, utveckling och utbildning. Stora Forskarpriset inklusive ett stipendium på 250000 SEK tilldelades Sara Regnér i Malmö. Hon får priset för sin forskning om pankreatit. Svensk Kirurgisk Förenings kliniska fellowship tilldelades Sarmad Hanna i Eksjö. Han får priset för att utveckla laparoskopisk bråckkirurgi. Ihrepriset tilldelades Christian Sturesson i Lund och priset för året utbildningsinsats tilldelades Louis Riddez, Stockholm. I samband med Svensk Kirurgisk förenings lansering av forskningens år tilldelades Karolin Isaksson pris för bästa avhandling. Virginia Gonzalez och Biancha Ottochian fick pris för bästa vetenskapliga arbete under ST.

Rekordmånga nya bakjourer

Bakjoursskolan i Svensk Kirurgisk förenings regi växer för varje år och rekordmånga nycertifierade bakjourer fick ta emot diplom under kirurgveckan; Karl Hagman, David Korman, Pia Näsvall, Jenny Nyqvist, Christoffer Odensten, Jakob Haber, Ilias Tsiolis, Malte Norström, Håkan Andreasson, Marcus Sundén, Marie Engman, Bengt Hansske, och Ellen Andersson!
 

Global kirurgi - symposium

2015 är kirurgins år men en rapport i tidskriften Lancet visar att 5 miljarder människor saknar tillgång till kirurgisk sjukvård. Hur ska svensk kirurgi bidra till att förbättra detta - det ska diskuteras vid ett symposium i september! Talarlistan är imponerande, läs mer på www.capiostgoran.se/globalkirurgi

Standardiserade vårdförlopp ute på remiss

I år införs standardiserade vårdförlopp (SVF) för bland annat esofagus- ventrikelcancer, prostatacancer och cancer i urinvägar. Efter årsskiftet kommer SVF för bland annat bröstcancer och colorektal cancer. Arbete pågår för SVF för ett flertal andra tumörsjukdomar. Du kan nu och fram till 20/9 lämna synpunkter på de första publicerade vårdförloppen, se http://www.cancercentrum.se/sv/Utvecklingsuppdrag/Varje-dag-raknas/Standardiserade-vardforlopp2/Vardforlopp-remiss/. Här på hemsidan under föreningen/remisser hittar du andra aktuella remisser som handläggs av Svensk Kirurgisk Förening.

Skandinaviskt rådslag för en bättre cancervård

Dagens Medicin i Danmark, Norge och Sverige bjuder in till ett skandinaviskt rådslag för en bättre cancervård. Alla som arbetar i cancervården och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå i de tre länderna är välkomna.

Välkommen den 22 oktober 2015. Då startar vår gemensamma resa för att lära av varandra med målet att bättre kunna möta utmaningarna för framtidens cancervård.

På plats är sjukvårdsministrarna Gabriel Wikström (S), Sverige, Bent Høie (H), Norge. Danmarks sundhetsminister inbjuds efter folketingsvalet den 18 juni.

  • Status på Skandinavisk cancerbehandling - vilka är utmaningarna?
  • Hur kan vi möta framtidens cancerpatienter- var finns goda exempel?
  • Vad vill politiken med cancervården?

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/seminarier/skandinaviskt-radslag-cancer/

Nya SPUR inspektörer

Under KIRUB dagarna i Skövde 150506 utbildades 6 nya SPUR inspektörer: Arash Morad, Andreas Skoglar, Anna Allfelt, Layla Mirzaei, Ebba Kihlstedt och Kim Gulis. Renate Antonsson från LIPUS och Peter Elbe från utbildningskommittén höll i utbildningen. Om du vill bli SPUR-inspektör så hålls nästa utbildning 18/8 under kirurgveckan, annons kommer inom kort. Läs med om SPUR och när din klinik ska inspekteras på våra utbildningssidor

Nya ST-utbildningen är här!

Efter ett omfattande arbete är nya ST i hamn. Utbildningskommitten har haft stor inverkan på slutresultatet med många synpunkter under remissrundorna. Nya ST gäller från 1/5 och dokumenten som reglerar ST finner du på våra utbildningssidor. Den främsta nyheten är att Urologi, kärl och plastik blir egna specialiteter men de delar de första målen med kirurgi inom så kallade common trunk. Senare i år kommer en ny utbildningsbok som beskriver ST i detalj.

Möte med verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade verksamhetschefer, studierektorer och professorer i kirurgi vid ett möte på KS Solna 17/4. Bifogat finns minnesanteckningar från ett spännande möte med viktiga frågor för kirurgins framtid. Vi diskuterade bland annat fortbildning av specialister, patientsäkerhet och vår satsning på "forskningens år".

Nybildad Europeisk förening för esofagus- och ventrikelkirurgi

Första skrivningen för europeisk ackreditering kommer att hållas i Stockholm 4 november 2015!

En europeisk delförening för esofagus- ventrikelkirurgi, Division of Esophageal, Cardia and Stomach (ECS) Surgery, har bildats under UEMS och European Board of Surgery. Som en följd av detta kommer den första examinationen för att uppnå europeisk ackreditering i esofagus- och ventrikelkirurgi (European board examination) att hållas i Stockholm 4 november 2015, i anslutning till European Society for Diseases of the Esophagus (ESDE) möte, 5 – 7 november. Vid godkänd examination blir man invald som Fellow of the European Board of Surgery/ECS (FEBS/ECS). Examinationen kostar 500 euro.
För att få genomgå examinationen måste man uppfylla vissa krav avseende tjänstgöring efter erhållen specialistkompetens samt kunna redovisa operations- och endoskopi-logg av tillräcklig omfattning. Examinationen består av en skrivning med multiple choice-frågor och en sk OSCE-del, dvs en mer tillämpad muntlig del med fallscenarier. För specifik information om examinationen, inklusive kvalifikationskriterier för deltagande, se www.uemssurg.org, fliken divisons och sedan ECS surgery. För mycket seniora esofagus- ventrikelkirurger, med mer än tio år inom subspecialiteten och dokumenterat stor klinisk och vetenskaplig kompetens, finns under en begränsad tidsperiod möjlighet att erhålla honorary fellowship utan att genomgå examinationen, men efter inbetalande av 500 euro och bedömning av CV och två oberoende rekommendationsbrev.
För allmänna frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rapport från möte med delföreningarna

Svensk Kirurgisk Förenings styrelse träffade representanter för delföreningarna vid ett möte på KS Solna 16/4. Vi diskuterade bland annat kommande kirurgvecka, aktuella remisser och hur vi kan förbättra kursverksamheten. En rapport från mötet går att läsa i bilagan.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (150416 Minnesanteckningar SKF - delf.pdf)Minnesanteckningar 16 april[Minnesanteckningar 16 april]142 kB