Regler för KUB-kurser

1. Tackar man nej tre gånger så avförs man ur kösystemet och får söka om (gäller ej sjukdom och graviditet).

2. Återbud senare än 30 dagar innan = ingen återbetalning av kursavgift.

3 .Icke medlem = 1000 kr mer i avgift.

4. Meddelande om kursplats skickas endast ut via mail, se därför till att KUB-kansliet har din aktuella mailadress.

5. Den sökande har två veckor på sig att svara, därefter går erbjudandet vidare till nästa på listan.

6. I undantagsfall kan det förekomma att de gängse turordningsreglerna bryts, tex om man snabbt behöver fylla upp en kurs vid sena återbud.

Anmälan till KUB kurs

Fyll i obligatoriska fält*.
Vid komplett anmälan får du en bekräftelse på inskickade uppgifter. Det har förekommit problem vid användadet av Internet Explorer 9! Vi rekommenderar därför användning av senaste versionen av webbläsarna Chrome, Safari eller Firefox.