13 maj

Peroral antikoagulation – en lisa för patienten men ett gissel för kirurgen

Mer info

  • Skribent: Anders Själander, Peter J Svensson

Stora patientgrupper behandlas med warfarin men i ökande frekvens också med nya orala antikoagulantia. Ur kirurgisk synvinkel kan detta skapa allvarliga situationer dels vid omfattande blödningar och dels inför operationer. Docent Anders Själander, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus och Professor Peter J Svensson, Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus/Malmö, Koagulationscentrum, ger en uppdatering om antikoagulation och en översikt av de nya orala preparaten.

Senast ändrad torsdag, 18 december 2014 10:17
Högst upp