Endokrin (25)

Minimal invasiv endokrinkirurgi – små hål och korta vårdtider

Minimalinvasiv kirurgi (MIS) innebär oftast mindre trauma, kortare vårdtider och bättre kosmetik. Vem och vad som driver utvecklingen framåt är inte alltid självklart och både kirurger, patienter, vårdgivare och medicintekniska företag är viktiga parter. Även inom endokrinkirurgin har MIS funnit en roll, vilket belystes i ett, för SIKT och SFEK, gemensamt symposium under Kirurgveckan i Örebro.

GIST – från operation till tyrosinkinashämmare

Med kännedom om tumörbiologi kan nya behandlingsmetoder komma patienten till nytta. Ett exempel på detta är utvecklingen av GIST-behandling, ämnet för Sandström-föreläsningen vid Kirurgveckan i Örebro 2015. Bengt Nilsson, Sahlgrenska akademin beskrev historik, verkningsmekanismer för läkemedelsbehandling och framtida möjliga targets för behandling av denna tumörform, som tidigare endast var tillgänglig för kirurgi. Som så ofta är de nya behandlingarna mycket dyra och ställer nya krav på nytta–vintsberäkningar.

Binjurebarkscancer – en ovanlig endokrin tumör

Binjurebarkscancer är en mycket ovanlig endokrin tumör, där få kirurger lyckas få någon större personlig erfarenhet. SFEK hade glädjen att vid Kirurgveckan i Örebro kunna presentera dr Radu Mihai, en av Europas främste experter på området, som föreläsare.

Binjurekirurgi - State of the Art

Årets P-O Granbergföreläsning på Kirurgveckans endokrinkirurgiska program hölls av professor Martin Walz från Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie Kliniken EssenMitte, på temat minimalinvasiv binjurekirurgi. Refererar gör Joakim Hennings, Östersund.

Adrenala incidentalom – klinisk översikt

Med stigande frekvens genomförda datortomografiundersökningar ökar också frekvensen bifynd av till exempel binjureförändringar. Andreas Muth, endokrinkirurg på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som skrivit en avhandling i ämnet 2011, ger oss här en översikt i modern handläggning av dessa bifynd.

Primär parathyroideakirurgi i modern tid

Ivar Sandströmföreläsningen är en tradition på endokrinsektionens program under Kirurgveckan, och platsen i år var klassisk parathyroideamark. Årets ämne var ”Primär Parathyroideakirurgi i modern tid” och föreläsaren var också väl vald. Docent Inga-Lena Nilsson, Karolinska sjukhuset, har inom ämnet en lång klinisk erfarenhet, ett flertal publikationer samt i år varit handledare till en ny avhandling. Kenth Johansson, Västervik, refererar.