Klinikpresentation (9)

Kirurgiska kliniken i Örebro – 100 år i snabba svep

Kirurgiska kliniken i Örebro firade sitt 100-års jubileum för tre år sedan och i fjol var det 50 år sedan sjukhuset blev regionsjukhus. Under stora delar av förra seklet ansågs Örebro Lasarett som ett mycket bra ställe att skaffa sig vidare- utbildning i kirurgi innan man kunde bli självständig överläkare (dvs enda överläkare och chef) för en kirurgisk klinik vid något annat läns- eller länsdelslasarett. Inte minst ansågs ulcus/ventrikel kirurgin vara av hög klass och därför blev till exempel både Gösta Bohmansson och Sten Wallensten av Kunglig Majestät utnämnda till Professor Honoris Causa.

Karlstad – med blick mot framtiden

På kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad är man mitt i steget mot framtiden. Därför var valet enkelt när temat för Kirurgveckan 2014 skulle slås fast. När kirurgsverige möts på Kirurgveckan i augusti är det ”Framtiden” som står i fokus. Dessutom finns erfarenhet på plats då Karlstad är första klinik och stad att få arrangera Kirurgveckan för andra gången.

Sjungom kirurgens lyckliga dag, låtom oss fröjdas i ungdomens vår

Studentstaden Uppsala med landets äldsta universitet från 1477 har bedrivit medicinsk utbildning i 400 år. Många namnkunniga läkare har kommit ur dess sköte såsom Carl von Linné och Nils Rosén von Rosenstein. Sjuttonhundratalets Nosocomium Academicum utvecklades till dagens Akademiska sjukhuset och står i sommar som värd för Kirurgveckan 2013. Verksamhetschef Claes Juhlin, kirurgkliniken Uppsala, tar oss med på en historisk vandring i de kirurgiska fotspåren i lärdomsstaden.

Högt flygande planer på en sannolikt

De historiska vingslagen slår över Linköping. Redan under tidig medeltid var det ett starkt biskopssäte, och år 1600 vid Linköpings blodbad hade knappast den mest fram- gångsrika prehospitala vården kunnat rädda någon av högadelns dekapiterade offer. Staden har sedan utvecklats till en högteknologisk industristad med ett framstående universitet. Kirurgkliniken i Linköping har i år tagit fasta på att tänka nytt med trauma och akutkirurgi som huvudtema, med händelserna för 400 år sedan som pendang, och hälsar oss alla varmt välkomna i sommar.

Årets utbildningsklinik 2006 Sundsvall

Svensk Kirurgi bugar för och gratulerar kirurgkliniken i Sundsvall som erhöll priset för ”årets utbildningsklinik” 2006. Vi får här en presentation av kliniken.

Kirurgkliniken i Malmö 100 år – något ur dess historia

Göran Ekelund, numera pensionerad från kirurgiska kliniken i Malmö, berättar här något om klinikens historia med anledning av att kliniken nyligen firade sitt 100-årsjubileum. Författaren har tidigare varit engagerad i Svensk Kirurgisk Förenings 100-årsjubileum och som redaktör för den jubileumsbok som då utkom.