Kvalitet och utveckling (31)

SoS inför ny bedömning av specialistansökningar

Kirurgklinikerna runt om i landet har tillsammans 400 ST-läkare. Lägger man där till att det förstås finns lika många handledare samt ett sextiotal verksamhetschefer så förstår man att halva kirurgkåren är direkt involverade i specialistutbildningen av kirurger och behöver vara väl insatta i hur den nya specialistbedömningen sker hos Socialstyrelsen.

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2012

Det började i mitten på 90-talet i en källarlokal på Socialstyrelsen, den första kvalitetsregisterkonferensen. I år gick den sjuttonde av stapeln i fantastiska lokaler i Karlstad Congress Culture Center. Knappt 900 deltagare, 21 välbesökta sessioner, 23 plenumföreläsare, 30 utställare och en mängd posterpresentationer. Årets konferens var med god marginal den största hittills. Pär Nordin, från svenska bråckregistret, bevakade mötet för kirurgföreningens räkning.

Aktuella frågor som påverkar kirurgins nutid

För tredje gången bjöd kirurgföreningen in landets verksamhetschefer och professorer för en interkollegial dialogdag för att säkerställa så att linjeorganisationen på klinikerna, akademin på universiteten och Svensk Kirurgisk Förening gemensamt drar åt samma håll i centrala och avgörande frågor med hög aktualitet. Ett trettiotal kirurger i ledande befattningar satte sina avtryck i debatten.

Framtidens kirurg – 2021

Framtiden är inte längre vad den har varit och att sia om framtiden är alltid vanskligt. Trots detta så tog sig en grupp visionära kirurger sig an uppgiften att försöka skåda in i kristallkulan med årtalet 2021 inställt. Vad de kunde se i kulans mitt presenterades på Blade Runner-symposiet under Kirurgveckan i Linköping.

SAR som blev SPOR

Ett nytt kvalitetsregister för alla patientgrupper inom den perioperativa processen har startats. Våra kollegor inom anestesiologin bjuder in övriga operativa specialiteter att delta. Svensk Kirurgisk Förening kommer delta i registrets arbetsgrupp genom Annika Sjövall, Karolinska sjukhuset. Narkosläkaren Sophie Lindgren presenterar Svenskt PeriOperativt Register.

Kvalitetsregister – till för alla?

Svensk Kirurgisk Förening anordnade under Kirurgveckan en plenarsession enligt modell ”Uppdrag Granskning”. Under ledning av Ulrika Jisland från TV 4, hölls en debatt kring temat ”Kvalitetsregister – Skall alla data i kvalitetsregister vara offentliga eller…?”. Mats Hedberg, Mora, refererar.