Ledarskap (12)

Forum för verksamhetschefer inom kirurgi vid landets länssjukhus

Att vara chef på en mellanstor kirurgkliniken kan ha både sina positiva och negativa förtecken. Kraven är höga från såväl sjukhusledning som medarbetarna. Kirurgkollegor i ledande befattningar har stort behov att dryfta en mängd vardagliga frågor som landar på chefens skrivbord, och höra hur andra sjukhus har löst dessa. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Extra värdefullt med denna typ av chefsmöten är det för de nytillträdda verksamhetscheferna.

Specialisering i ledarskap kan rekommenderas!

Staffan Gröndal, Stockholm, har precis tillträtt sitt fjärde chefsuppdrag inom sjukvårdssverige och har mångårig erfarenhet av att det är kul med chefskap med anknytning till kirurgi. Här reflekterar han i samma anda som Svensk Kirurgisk Förening gör gällande vikten av att vi som kirurgskrå tar vårt framtida ansvar för vårt eget ledarskap.

Chefskap, klinik och privatliv

I vår artikelserie om det kirurgiska ledarskapet har turen nu kommit till en av våra få, än så länge, kvinnliga verksamhetschefer Ewa Lundgren som fick sin basala kirurgiska utbildning i Östersund. Fortsatte sedan med en akademisk karriär i lärdomsstaden Uppsala som kröntes med ett kirurgiskt chefskap där i fem år. Rötter är djupare än vad man tror ibland och docent Ewa Lundgren återvände till Östersund som ny kirurgchef i Jämtland

Lust att leda kirurgin och kirurger

År 2010 har utnämnts till ledarskapets år av Svensk Kirurgisk Förenings styrelse. Kirurgkliniker runt om i Sverige leds idag av mycket kompetenta och framgångsrika ledare. Vi vill slå vakt om och stärka just kirurgläkarens roll som chef och ledare i framtidens kirurgsverige.

Chefskap har många dimensioner

I vår artikelserie om kirurgiskt ledarskap så landar vi denna gång hos en gåsapåg i Malmö. Docent Peter Blomqvist delar här, genom stor öppenhet, med sig insikter kring chefskapets svårigheter och glädjeämnen. Det är viktigt att komma ihåg att ett verksamhetschefskap har en tid före, under och efter detsamma. Det skall därför förberedas med utbildning innan för att sedan genomföras med ett förtjänat ledarskap och slutligen avslutas i ett avvecklingsprogram som planerats redan vid tillträdet.