Palliation (2)

Bota – lindra – trösta

Att verka som läkare och kirurg har många dimensioner. En är, för vår del, det manuella hantverket som ofta botar. En annan är omhändertagandet av våra svårast sjuka och döende patienter där vården övergår i att lindra och trösta. I en miniserie i detta och nästa nummer vill vi belysa den palliativa vården inom kirurgin.

Basal palliativ vård för kirurgen

Med artikeln Bota – Lindra – Trösta i förra numret inledde vi vår miniserie i ämnet palliation av kirurgiska patienter. Vi fortsätter här med många goda, praktiska och handfasta råd hur vi skall kunna erbjuda våra patienter i livets slutskede en värdig död.