Patientsäkerhet (16)

Komplikationer och vårdskador inom kirurgi

Under 2013 genomfördes markörbaserad journalgranskning av 19 200 slutenvårdtillfällen i akutsjukvården i landet. Av dessa var 3 301 kirurgiska. En sammanställning av dessa har resulterat i en rapport, vars viktigaste fynd här sammanfattas av Jon Ahlberg och Rune Sjödahl. Skador återfanns vid 15,4 procent av de granskade vårdtillfällena, och bland dessa var antalet skador per patient i genomsnitt 1,3 och över 60 procent bedömdes som undvikbara. Patientsäkerhetsarbetet inom svensk kirurgi behöver intensifieras. 

Vårdskador – sjukvårdens fel eller biologi?

Efter att SKLs rapport om ”Skador i vården” publicerades i december, diskuteras hur vi som arbetar i sjukvården kan minska skadorna. Per-Olof Nyström menar i detta inlägg att de oönskade händelserna är biologiska till sin natur och orsakade av patientens kroniska hälsa, den aktuella sjukdomen och behandlingen. Biologiska problem bör inte ges politiska lösningar som skuldbelägger sjukvårdens personal som orsak. 

Ökad säkerhet inom svensk kirurgi – prioriterad fråga för Patientförsäkringen LÖF

Amerikanska patienter driver, via välbetalda advokater, ersättningsmål i mångmiljonklass mot enskilda läkare och deras försäkringsbolag, vid uppkomna sjukvårdsskador. Sverige har valt en annan väg där alla landsting istället ingår i en obligatorisk patientskadeförsäkring. Sammantaget betalar LÖF ut en halv miljard kronor i årliga ersättningar. Förutom skadeersättningar vid vårdskador engagerar sig LÖF starkt i det skadepreventiva arbetet. Under hösten kommer Kirurgföreningen utöka samarbetet med LÖF kring att minska vårdskadorna inom kirurgin. Pelle Gustafson, chefsläkare, Patientförsäkringen LÖF, presenterar här den svenska försäkringsmodellen.

Replik - rätt vård i rätt tid

Socialminister Göran Hägglund prioriterar cancersjukvården och håller med patientföreningarna om att väntetiderna är för långa och skillnaderna mellan olika landsting är allt för stora. Socialdepartementet gör en kraftsamling med en nysatsning om två miljarder kronor för att via RCC rätta till detta.

Patientföreningar kräver danskt sjukvårdssystem – 70 dagar i onödig väntetid för cancerpatienter

En svensk patient med diagnos ändtarmscancer får vänta i genomsnitt 70 dagar på att behandling ska komma igång. I Danmark är motsvarande siffra tio till max 30 dagar. – Det är fullständigt oacceptabelt när vi vet att orsaken till de långa väntetiderna i Sverige helt beror på vårdens organisation, säger förbundsordförandena Bo Karlsson och Birgitta Rehnby.

Säker Bukkirurgi – en halvtidsrapport

Jon Ahlberg, Patientförsäkringen, håller patientsäkerhetens fana fortsatt högt. Hälften av landets kliniker har anslutit sig till projektet Säker Bukkirurgi. Svensk Kirurgisk Förening och Patientförsäkringen väntar nu på att den andra halvan skall anmäla sig för den så givande och intressanta evakueringen.