Sjukvårdsetik (2)

Informerat samtycke till forskning – viktigt men problematiskt

För att upprätthålla trovärdighet mot allmänheten och kunna rekrytera framtida patienter till nya studier måste det etiska fundamentet vara stabilt inför varje ny studie. Informerat samtycke i forskningssammanhang är inte okomplicerat beskriver Lars Norgren, professor emeritus vid Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro, och ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden, Uppsala-Örebro.