SVESEK (7)

SVESEK på Kirurgveckan i Linköping 2012

För att veta vart vi skall gå måste man ibland veta varifrån man kommer. Sveriges Seniora Kirurger stärker både sin numerär och sina aktier genom att visa på en stor vitalitet även efter pensioneringen. Ordföranden i SVESEK, Bengt Frisk, och sekreteraren Göran Ekelund har tillsammans med föreläsarna sammanfattat SVESEK-dagen i Linköping.

Äldresällskapet blev ”Sveriges Seniora Kirurger”, SVESEK

Ett sällskap för pensionerade kirurger bildades under årets Kirurgvecka i Örebro. Detta är ett forum som saknats helt tidigare, vilket bidragit till att många kollegor efter pensionen förlorats i onödan för svensk kirurgi. Vi måste ta vara på den enorma erfarenhet och kompetens som denna grupp representerar och detta är bara en bra början.

SVESEK under Visbyveckan

Att njuta sitt otium kan ta sig en mängd uttryck. Ett kan vara att överföra senior kompetens till yngre kollegor. Ett annat kan vara att fortsätta sin förkovran inom medicinska områden samt socialt och kulturellt umgänge med sina gelikar. SVESEKs sekreterare Göran Ekelund berättar om en förening under stark frammarsch och deras högtidsdag under Kirurgveckan.

SVESEK:s debut lovande för framtiden

Svensk Kirurgisk Förenings yngsta delförening som tillika har den högsta medelåldern hade under Kirurgveckan i Stockholm sitt första officiella program. SVESEK:s program sammanfattas här av Bengt Frisk och Göran Ekelund.

SVESEK-programmet

Sveriges seniora kirurger, SVESEK, deltog nu i Umeå för tredje gången i Kirurgveckan. Här får Svensk Kirurgis läsare en sammanfattning av detta program signerad fem seniora kirurgprofiler.

Mot framtiden med backspeglar

För fjärde året deltog SVESEK (Sveriges Seniora Kirurger) med eget program under Kirurgveckan i Halmstad. Programmet, som lockade ett 100-tal åhörare, var brett och spände över en rad kirurgiska subspecialiteter med företrädare som gjort Sverige känt på den internationella scenen. Ordföranden i SVESEK, Bengt Frisk, refererar här den soliga förmiddagen i föreläsningstältet.