Trauma (17)

Trubbigt buktrauma med tunntarmsperforation

Diagnos och behandling vid trubbigt buktrauma har förändrats under de senaste två decennierna från klinisk undersökning ibland med peritonealt lavage till diagnostik framförallt med trauma-DT. Detta har inneburit att trubbigt buktrauma i allt större utsträckning kan behandlas konservativt eller med interventionell radiologi. Det är viktigt att tolka radiologiska fynd i relation till skademekanism och patientens bukstatus1. Här beskrivs ett fall som är illustrativt där en tarmskada uppstår av en relativt ovanlig skademekanism.

Säker traumavård - ett nationellt projekt för en säkrare svensk traumasjukvård

Vid tågolyckan i Lerum 1987 omkom nio människor, branden på M/S Scandinavian Star 1990 utanför Lysekil krävde 159 människoliv och vid Backa branden i Göteborg 1993 dödades 63 ungdomar. Minnena från Utöya 2011 är allt för klara. Sverige är internationellt sett relativt förskonat från större olyckor och har en låg trafikdödlighet men behöver likväl en välfungerande traumasjukvård. LÖF satsar nu på en nationell genomgång av traumavården.

Lägesrapport från Traumaregistret – SweTrau

Många av våra kvalitetsregister vänder sig till en smal grupp kirurger. SweTrau är dock ett regis- ter som berör de allra flesta av oss då vi möter traumapatienter både som primär- och bakjour dygnet runt på våra akutmottagningar. För attfå en bra bild av hela landets traumavård är det av stor vikt att täckningsgraden blir så hög som möjligt. Är din klinik ansluten?

Handläggning av traumatiska hjärnskador

Långt ifrån alla kirurger har gjort randning på neurokirurgen. Samtidigt är skallskador en av de allra vanligaste besöksorsakerna på akuten. Den övervägande majoriteten av fallen handläggs av kirurger, ibland med neurokirurgisk konsultation via länkning av CT-bilder, och endast en minoritet av patienterna behöver skickas till neurokirurgisk klinik för fortsatt vård. I denna översiktsartikel presenterar docent Bo-Michael Bellander, neurokirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset, principerna för handläggning av traumatiska hjärnskador (TBI).

Lägesrapport från Traumaregistret

SweTrau – Svenska Traumaregistret har nu varit i drift i drygt tio månader. Av fyrtiotalet sjukhus som tar emot större trauma i landet har 27 anmält sig som deltagare. Knappt tio har börjat registrera, varav hittills närmare 2 500 fall. Thomas Troëng, Karlskrona, rapporterar här om dagsläget i registret.