Övrigt (206)

Torsby Hernia Meeting 2015

Hur ska vi på bästa sätt dela med oss av praktiskt kirurgiskt kunnande? De under utbildning är relativt fler än de erfarna kollegorna och i Torsby har man sjösatt en interaktiv, operationsfokuserad workshop. Kanske en modell för andra att ta efter?

Stora Forskarpriset 2004 – Jesper Lagergren

Kommittén för klinisk forskning delar varje år ut Stora Forskarpriset. För att följa upp hur detta pris inverkat på pristagarna har de ombetts att beskriva vilken betydelse priset haft för deras karriär. Först ut är den första pristagaren från 2004, Jesper Lagergren.

Kohortstudier

I vår kolumn om klinisk forskning har turen kommit till kohortstudien. Denna studieform har vissa unika fördelar men även vissa specifika svagheter som måste beaktas både vid studiedesign och vid tolkning av resultat.

Kirurgveckan Malmö Lund – en matnyttig vecka

Mötesgeneral Erik Nordenström hälsar oss i detta nummer varmt välkomna till Kirurgveckan i Malmö. Vi får en översikt av arbetet bakom arrangemanget och vad som planeras. In nästa nummer av Svensk Kirurgi kommer programöversikt och presentation av den lokala arrangörskliniken.

Kirurgins metod kan förstås och det bäddar för nästa framsteg

Hur långt kan den tekniska kirurgin utvecklas för a nå en skonsammare och säkrare kirurgisk behandling för patienten? Fyra kirurger som länge arbetat för en bättre teknik gör här ett  försök att  beskriva förutsättningarna för denna utveckling och hur nästa generation ska kunna ta ytterligare steg för att  förbättra kirurgins resultat.

Nytt bakjoursfall: Udda orsak till buksmärta

Det är långt ifrån alltid man kan sätta rätt diagnos då patienten söker på akutmottagningen. I vissa fall kan diagnosen hos en patient med akuta buksmärtor vara oklar betydligt längre. Bakjoursfallet kommer i detta nummer från Karlskrona och hör till ovanligheterna.