Övrigt barnkirurgi (6)

Akut buk hos barn

Barn är medicinskt inte små vuxna, men vuxna kan ibland vara stora barn, konstaterade specialistläkaren Peter Adrian, Drottning Silvias Barnsjukhus, vid två överfyllda ST-luncher om akuta buksjukdomar hos barn under kirurgveckan.

Barnkirurgi på Balkan

Krigets fasor skapar stora hål i såväl själen som i gator och torg. Luckor uppstår i alla delar av samhället den dagen krutröken lagt sig. Detta har överläkare Peder Drott, Linköping, fått erfara under tio år med punktvisa hjälpinsatser inom barnkirurgin i Kosovo och Bosnien. Inom ramen för ett hjälpprogram har medicinska kunskapsluckor successivt fyllts igen och sjukvården i forna Jugoslavien förbättras alltjämnt.

Barnkirurgi idag och barnkirurgi på länssjukhus

Detta state of the art-symposium presenterades av Gunnar Göthberg och Helena Borg från barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Becke Lundqvist från Kirurgkliniken, Centrallasarettet i Karlstad. Birger Sandzén, Kirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, refererar.

Barn med reflux – svårupptäckt men lättbehandlat

Refluxsjukdom är inte enbart en vuxensjukdom utan drabbar även barn och ungdomar. Vid mag- och lungproblem måste man alltid räkna med att refluxsjukdom kan ligga bakom barnets problem. Mer studier behövs för att tydliga riktlinjer, som gör det möjligt att upptäcka och behandla denna underskattade sjukdom bland barn och unga, ska kunna arbetas fram.

Barngallan

Kirurgveckan innehåller allt fler samverkansymposier och här presenteras ett symposium på temat barngallan där SIKT, SFÖAK och Barnkirurgerna samverkade. Vem som skall operera barn med gallbesvär diskuterades. ST-läkare Kerstin Ryan, Mora, refererar.