Övrigt plastikkirurgi (4)

Ansiktstransplantationer som ändrat livet

Invid Harvard Medical School i Boston ligger några av världens mest renommerade sjukhus. Ett av dem är Brigham and Women ́s Hospital, som idag internationellt anses vara ett av de mest framträdande transplantationscentrumen globalt. Världens första fungerande humana njurtrans- plantation utfördes här 1954 under ledning av dr Joseph Murray. För vilket han erhöll nobelpriset 1990. Traditionen lever vidare och Division of Plastic Surgery på BWH har utfört fem av världens tjugofem rapporterade ansiktstransplantationer. Åtta plastikkirurger opererar parallellt i cirka 16 timmar för att hjälpa patienter med extremt vanställda ansiktsskador efter trauma. En av dessa plastikkirurger är vår svenske kollega professor Elof Eriksson.

De postbariatriska patienterna utgör ett operationsberg

Antalet fetmaoperationer har snabbt ökat i Sverige och stabiliseras nu runt 8 000 per år. Minst var tredje av dessa patienter är i behov av hudkorrigering. I första hand buköverhäng. Verksamhetschef Anna Elander och överläkare Trude Staalesen, plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska sjukhuset, belyser det stora operationsbehovet och lyfter fram en rad etiska och ekonomiska frågor som måste besvaras.

Plastikkirurgi efter stor viktnedgång

Offentligt finansierad sjukvård subventionerar, i vissa lands- ting, bukplastiker vid stor viktnedgång efter obesitaskirurgi. Plastikkirurger kan erbjuda en rad andra korrigerande ingrepp vid hudöverskott. Thomas Jonsson, specialist i plastikkirurgi och kirurgi vid Akademiska sjukhuset Uppsala, och verksam- hetschef i Scandinavian Body Contouring AB, presenterar möjligheten och konceptet Body Contouring efter kraftig vikt- reduktion.

Plastikkirurgi idag och plastikkirurgi på länssjukhus

I år satsade programkommittén samt arrangörerna för kirurgveckan i Örebro på fyra stycken state of the art (SOTA)-föreläsningar inom vitt skilda områden som har stort allmänintresse som minsta gemensamma nämnare. I detta nummer av Svensk Kirurgi refereras tre av dessa symposier, nämligen det första om plastikkirurgi, det tredje om akut pankreatit och det fjärde om barnkirurgi. Referatet från symposiet om handläggning av commotio har ännu inte inkommit till redaktionen och kommer att publiceras i något kommande nummer. Här följer ett referat från den första SOTA-föreläsningen om plastikkirurgi som hölls på måndagen den 21 augusti.