Övrigt radiologi (2)

PET-CT skärper diagnostiken vid övre abdominell cancerkirurgi!

SFÖAK:s högtidsföreläsning 2006 hölls av Annika Loft, chef för PET och cyklotronenheten vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Denna begivenhet refereras här av Martin Ljungman som är verksam i Västerås. PET-teknik verkar än så länge framförallt ha en roll i fjärrmetastasutredning samt för att utvärdera effekten av onkologisk terapi.

Datortomografi vid akut buk

Modern bilddiagnostik har revolutionerat den kliniska vardagen inom så gott som alla medicinska verksamhetsområden. Den akuta kirurgiska buken är en entitet som omgärdats av en rad närmast heliga sanningar, av vilka en del nu är under omprövning. Anders Levinsson och Olle Ekberg, båda verksamma vid Diagnostiskt Centrum för Bild och Funktionsmedicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö, ger här en översikt över datortomografin som diagnostiskt hjälpmedel vid akut buk.