Övrigt transplantation (2)

Transplantationskirurgi – en kirurgisk grenspecialitet?

Nej, transplantationskirurgi är inte ens någon egen specialitet, men kanske kirurgins yngsta gren, eller som Ivar Palmer 1967 skrev i sin bok: foga samman – episoder kring kirurgi, krig och blommor. Håkan Gäbel, docent i transplantationskirurgi och sedan 1997 verksam vid Socialstyrelsen, beskriver i sin artikel utvecklingen inom svensk transplantationskirurgi. De uppfattningar han ger uttryck för i denna artikel är hans egna och delas inte med nödvändighet av Socialstyrelsen.

Sekundär hyperparatyreoidism inför njurtransplantation

Behandling av renal hyperparatyreoidism (HPT) inför och efter njurtransplantation diskuterades ur transplantationskirurgisk, nefrologisk och endokrinkirurgisk synvinkel vid ett symposium under Kirurgveckan i Visby. Inga-Lena Nilsson, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, refererar.