Övrigt urologi (2)

Omvända världen - från mikro- till makrohematuri!

Många av våra diagnostiska instrument blir alltmer känsliga och många tar för givet att mer information alltid är bättre. I denna översiktsartikel om hematuri får vi se ett exempel på hur trenden gått åt motsatt håll, det vill säga att man lägger mer fokus på makrohematuri än mikrohematuri idag.

Handläggning av akut skrotal smärta

Här kommer den första av tre essäer, skrivna för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis i kirurgi, som kommer att publiceras i Svensk Kirurgi under året. Denna uppsats, skriven av Olof Gunnarsson som är ST-läkare i Kalmar, tar upp handläggning av akut skrotal smärta, vilket är en vanlig diagnostisk utmaning på landets akutmottagningar.