Övrigt redaktören har ordet (40)

När vi pratar förbi varandra

– Hit kan ni inte komma med patienten! Det vet ju alla att dessa patienter ska gå en annan väg!
– Men, vi fick ju höra att det var här ingreppet skulle ske!
– Det är ju inget ingrepp, det är ju bara en kateter!
– Men vart ska vi då?
– Det är inte vårt problem! Inte hit!

Värdet av transparens

Vid tiden för pressläggning av detta nummer stormar det i media kring Paolo Macchiarini och hans verksamhet. Svensk kirurgisk Förening har i nuläget inte tagit del av något utredningsmaterial men vi reagerar givetvis starkt på de uppgifter SVT publicerar. det är också uppenbart att detta blir en internatio- nell skandal då SVTs granskning refererats i till exempel Science1. den haverikommission som nu tillsätts är välkommen, och vi kommer att belysa detta i kommande nummer av tidningen. att diskutera och ifrågasätta både forskning och klinisk verksamhet är en viktig tradition i vårt land och oftast leder det till att lokala felaktigheter kan stävjas. Vad som gått snett i det aktuella fallet får haverikommissionen belysa men man hoppas att öppenhet och transparens mellan och inom självständiga enheter kan hindra liknande skandaler i framtiden.

Julhälsning från redaktionen

Vi närmar oss jul. Såhär i årets sista nummer vill jag passa på att tacka alla skribenter för de fina bidrag som gör tidningen till vad den är. Jag vill också tacka redaktionskommittén som gör en stor insats. Under elva år har birger Pålsson rekryterat skribenter och skrivit flitigt i Svensk kirurgi. Han har nu tyvärr på grund av nya arbetsuppgifter valt att lämna redaktionskommittén. Under året har även Anders Wanhainen och Jon Tsai efter drygt fem respektive sex års arbete i redaktionen gått vidare på grund av nya arbetsuppgifter. Vi hoppas på bidrag även i framtiden och tackar för en fin insats!

Ny redaktör

Jag heter Jakob Hedberg och arbetar som kirurg i Uppsala. Förutom esofagus- och ventrikelkirurgi sysslar jag även med lite forskning och RCC-uppdrag till vardags. Den mycket hedrande frågan från valberedningen om redaktörskap för Svensk Kirurgi kunde jag inte tacka nej till, då entusiasmen från min företrädare Lars Johansen var mycket smittande. Jag hoppas kunna förvalta den fina tidning som mina föregångare byggt upp genom åren.

Satsningar och utmaningar i kirurgin

Så här en bit in på det nya året börjar det ta form. Man får överblick över hur arbete och fritid (förhoppningsvis) kan gå ihop och vilka delar av jobbet som kommer att stå i fokus. Man kan gissa, att för de som arbetar i Örebro, tar arrangemanget av kirurgveckan mycket fokus i dessa tider. I detta nummer presenteras arrangörskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och dess verksamhet. 

Redaktör i Japan

Jag har fått möjligheten att besöka ett sjukhus i Tokyo några veckor. det är ett fantastiskt möte med en annan kultur och andra rutiner. Jag förbluffas av den fantastiska gästfrihet som möter mig trots att det är uppenbart att dessa kirurger befinner sig ljusår framför en enkel svensk kirurg. Till min förvåning visar sig Stieg Larsson ha gjort ett visst intryck här i Japan. Även vårt sjukvårdssystem och vår forskning känner många till. Såhär i Nobel-tider får det svenska varumärket utan tvekan en rejäl skjuts.