Bokrecension (10)

Mag-tarmkanalens cancersjukdomar

Den snabba utvecklingen inom behandling av gastrointestinal cancer och tilltagande subspecialisering gör att fältet kan vara svårt att greppa för våra ST-läkare. Det är då glädjande att högkvalitativa sammanfattningar ges ut. Birger Pålsson har läst en välskriven och uppdaterad lärobok som han anser är värd stor spridning i vår kår. 

Bokrecension - Allt om ST

”ST-boken” är ett matnyttigt kompendium om allt som har att göra med läkares specialisttjänstgöring – närmast obligatorisk läsning för ST-läkare, hand- ledare och klinikchefer. 

Spännande läkekonsthistorik

En värdefull handskrift, De Arte phisicali et de cirurgia, Practica, från början av 1400-talet finns på Kungliga Bibloteket. Kollegan Torgny Svenberg har tillsammans med Peter Murray, givit ut en illustrerad och kommenterad utgåva av detta verk som ger en bild av medeltida läkekonst och pionjärinsatser inom kirurgi. David Bergqvist delar…

Ny litteratur inom kärlkirurgin

Läkaryrket tillhör en kunskapsintensiv bransch där vi för­ väntas uppdatera oss regelbundet på nyheter inom våra specialiteter. Kärlkirurgin har, som övrig kirurgi, genom­ gått en påtaglig transformering senaste decennierna och ny kunskap behöver spridas till såväl kirurger som kärl­ kirurger. Tre nyligen utgivna svenska böcker inom ämnes­ området kärlkirurgi, samtliga…

Bytte skalpellen mot pennan

Under en lång kirurgisk karriär samlar man på sig många upplevelser. Vissa av den jobbiga karaktären och andra som givit stor tillfredsställelse. Kirurgen, som nu också kan titulera sig författaren, Åke Lasson har låtit sin professionella livserfarenhet mynna ut i en fiktiv roman om hur det är att vara ung…

Läsvärt om Lennander – den förste nordiska kirurgen att utföra appendektomi

Professor emeritus David Bergqvist har bytt ut luppglasögonen, som han använt vid kärlkirurgiska ingrepp i Uppsala, mot läsglasögonen för att dissekera en nyutkommen medicinhistorisk bok om en av svensk kirurgis giganter, Karl Gustaf Lennander. Boken bjuder på många timmars trivsam läsning och tilldelas fem skalpeller.

Absolut Akut Buk

Alla är vi barn i början. Studenter och juniora primärjourer har ofta ett gott stöd i kortfattade och lättöverskådliga skrifter, som gärna kan bäras i fickan, för akuta tillstånd vid sitt arbete på akutmottagningen. Välrenommerade kirurgkollegorna Claes Juhlin och Rune Sjödahl har sammanställt olika tillstånd vid akut buk och publikationen…

Akut buk 3.0

En grundläggande bok om akuta buksjukdomars symtom, som lämpar sig väl i flera sammanhang, tycker recensenten Simon Mallkoo vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.