Biografi (16)

Silverryggarna närmar sig pensionering

Svensk kirurgi har under 1900-talet byggts upp av en kår med hårt arbetande kirurger med mycket stor operativ bredd och kompetens. Tidevarv komma och tidevarv gå. Den riktigt breda och omnipotenta kirurgens tid är numera nästan helt passé. Subspecialisering och centralisering har ritat om den kirurgiska kartan drastiskt, och för…

Lars Räf – en kirurg med Kungsholmsperspektiv

För att förstå vår nutid måste vi ibland stanna upp och blicka bakåt. Få de rätta perspektiven genom att se hur kirurgin, utbildningen och ledarskapet fungerade förr. Skillnaderna är i vissa avseenden hisnande. Åke Andrén-Sandberg hade förmånen att förra året få en pratstund med den sedan 19 år pensionerade kirurgkollegan…

Sven Dahlgren – kirurg med många strängar på sin lyra

Vi lär av historien att vi inte lär av historien har någon skrivit. Oavsett detta är det intressant att ta del av en kirurgkollegas historia under ett långt professionellt liv som kirurg, administratör och organisatör. Åke Andrén-Sandberg fick ett samtal med professor emeritus Sven Dahlgren på Läkaresällskapet. 

Nils Kocks adelsmärke var den kontinensbevarande kirurgin

Göteborgsprofessorn Nils G Kock har gått ur tiden. Professorer emeriti Helge E Myrvold, Trondheim, och Leif Hultén, Göteborg, var kliniska och vetenskapliga kollegor med Kock och sammanfattar hans kirurgiska och forskningsmässiga livsverk som gjort stora internationella avtryck inom området kontinens vid tarm- och urinvägssjukdomar.

Ingemar Ihse – de första 70 åren

För att förstå nutiden och planera för framtiden måste man ibland blicka bakåt och få perspektiv. Åke Andrén- Sandberg har intervjuat en av sina kirurgiska lärare i Lund, Ingemar Ihse, där vi får tillbakablickar men också framsynthet i patientsäkerhet.

Gustav Liedberg – ett helt kirurgliv

Kirurgin i Sverige av idag har tagit sin form genom en successiv utveckling under många decennier. Många är de enskilda kirurger som spelat väsentliga roller i denna nydaningsprocess. Åke Andrén-Sandberg har intervjuat en av dessa kollegor. Vi får här lära känna Gustav Liedberg som har spelat en central roll i…