Bröst (31)

Prisbelönt ST-arbete

Påverkar preoperativ bröst-MR valet av behandling och reoperationsfrekvens hos bröstcancerpatienter? I förra numret presenterades ett av de två prisbelönta ST-arbetena från året som gått. I kategorin av ST-arbeten som gjorts i en etablerad forskargrupp valde utbildningskommittén Virginaia Gonzalez arbete som studerar värdet av preoperativ MR vid bröstcancer. Som en av…

Rehabilitering under bröstcancerprocessen

Tisdagens välbesökta symposium på bröstkirurgföreningens program genomsyrades av budskapet att integrera cancerrehabiliteringen (gäller inte bara för bröstcancer utan för alla cancersjukdomar) ”redan före” istället för efter diagnos och behandling. Cancerrehabilitering är en del av cancervården och en förutsättning för att uppnå en fullvärdig vård. Moderator för symposiet var Susann Plate,…

Bröstbevarande kirurgi – teknik och onkoplastik

Begreppet onkoplastik-kirurgi, som lär ha myntats av kirurgen Werner Audricht, förenar tumörkirurgin i bröstet med plastik-kirurgiska metoder för att bevara bröstets estetiska proportioner. Detta diskuterades vid ett uppskattat symposium i Svensk Förening för Bröstkirurgis regi under Kirurgveckan. Fredrik Lohmander var där och refererar här.

Alternativ strålbehandling vid bröstbevarande kirurgi

Intraoperativ strålbehandling har diskuterats som alternativ till extern dito framför allt vid bröstbevarande kirurgi för tumörer med företrädesvis goda prognosfaktorer. Vid ett symposium under Kirurgveckan som modererades av professor Malin Sund, Umeå, presenterades nordiska erfarenheter, och här refereras symposiet av Carin Wångblad, NÄL.

Preoperativ cytostatikabehandling vid bröstcancer

Under kirurgveckan 2014 i Karlstad anordnade bröst­ kirurgernas delförening ett symposium om det högaktuella ämnet preoperativ cellgiftsbehandling. Moderator vid det välbesökta symposiet var Lisa Rydén från kirurgkliniken i Lund och inbjudna talare var onkolog Niklas Loman, patolog Dorthe Grabau och radiolog Sophia Zackrisson, alla från Skånes Universitetssjukhus i Lund. Refererar…

Framtidens bilddiagnostik inom bröstkirurgin

Mammografi som enda bilddiagnostiska metod räcker inte idag inom bröstcancerdiagnostiken. Ultraljud ingår redan som ett obligatoriskt komplement vid misstänkta lesioner men även andra bilddiagnostiska metoder står för dörren att införlivas i arsenalen. På Kirurgveckan i Karlstad hölls ett symposium om några nya metoder som kan vara aktuella. Jana de Boniface,…