Gastrointestinala stromacellstumörer (GIST)

Behandling med tyrosinkinashämmare har på senare år förbättrat överlevnaden för patienter med GIST. Jan Åhlén och Harald Blegen har ett av Nordens största material av GIST och ger oss här en överblick över utredning och behandling av denna sällsynta tumörsjukdom.

Mer info

  • Skribent Harald Blegen, Jan Åhlen

Kirurgveckan står snart för dörren!

Årets Kirurgveckas organisationskommittéordförande får här en sista chans att i Svensk Kirurgi göra PR för menyn för 2006 års matnyttiga vecka i Örebro.

Mer info

  • Skribent Göran Liljegren

Workshop om gastric bypass, på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Den 21–22 mars 2006 samlades ett drygt tjugotal kirurger från Sverige och Norge i Uppsala för att diskutera överviktskirurgi. Det var dags för den årligen återkommande workshopen om det aktuella ämnet obesitaskirurgi. Sven Gustafsson och Magnus Sundbom var kursledare och Björn Leifsson inbjuden gästföreläsare från Island.

Mer info

  • Skribent Magnus Sundbom, Sven Gustavsson

Konstruktiva möten om nya specialitetsindelningen och ST-utbildningen

Beslutet om den nya specialitetsindelningen ligger fast för överskådlig tid. Många ser den nog som ett hot, med risk för urvattnat kunskapsinnehåll, rekryteringssvårigheter och förlängd utbildningstid, istället för att se möjligheterna till ökat samarbete mellan grenspecialiteterna, bättre utnyttjande av storsjukhus kontra mindre sjukhus patientmaterial och förbättrad utbildning i stort. Svensk Kirurgisk Förenings Styrelse har valt att arbeta efter den senare principen och bjöd 15 maj in övriga grenspecialitetsföreträdare till samverkansdiskussioner i arbetet gentemot SoS. Vår facklige sekreterare, Kenth Johansson, Västervik, refererar. 

Mer info

  • Skribent Kenth Johansson

KIRUB-nytt

Det är ett uttalat mål inom föreningen att Kirurgveckan skall locka så många läkare under utbildning som möjligt. Hitintills har det inte lyckats så väl som önskats. KIRUBs ordförande, Ellen Andersson, gör här reklam för KIRUBs aktiviteter under årets Kirurgvecka i Örebro, som förhoppningsvis skall få en större andel ST-läkare än tidigare att komma. 

Mer info

  • Skribent Ellen Andersson

KIRUB-dagarna i Sundsvall 2006

Årets KIRUB-dagar gick av stapeln 10–12 maj med Sundsvalls Kirurgklinik som värd. Anna-Karin Falck och Kajsa Gustavsson, Helsingborg respektive Enköping refererar dagarna och ger dem högt betyg. Men ST-läkare – varför är det inte fler som åker? 

Mer info

  • Skribent Anna-Karin Falck

Fortsatt satsning på avancerade kurser i kirurgiskt omhändertagande av svårt skadade

Under det år som gått, sen den första DSTC-kursen i Sverige, sprider sig konceptet över världen, precis som ATLS-konceptet gjorde tidigare. Från tolv arrangerande länder är det nu sexton och kursen har hållits sextio gånger totalt. I början av maj var det dags igen i Östersund, för andra gången i Sverige. Louis Riddez, Stockholm, var en av två svenskar i fakulteten, tillsammans med lokale kursarrangören, Peter Bartelmess. Louis skriver…

Mer info

  • Skribent Louis Riddez

Europeiska trauma- och akutkirurgikongressen i Skåne 6-9 september: En viktig angelägenhet för varje svensk kirurg!

Det blir en spännande kongresshöst i Sverige i år. Kirurgveckan avlöses av den sjunde Europeiska traumaoch akutkirurgi-kongressen, som är förlagd till Malmö, med många internationella toppföreläsare. Ett måste för jourande kirurger i alla led.

Mer info

  • Skribent Sten Lennquist, President Elect, EATES, Congress President, Else Ribbe, Chairman, Local Organizing Committee
Prenumerera på denna RSS-feed