Johnson&Johnson fokuserar på utbildning och bariatrisk kirurgi

Två av Ethicon och Ethicon Endo-Surgerys stora fokusområden är inom utbildningsområdet och behandling av fetma. Vi vill med utbildningsinsatser förenkla för kirurgen i det dagliga arbetet samt vara en nära partner i att effektivisera och utöka utbudet av bariatrisk kirurgi.

Mer info

  • Skribent Roger Ahlgren, Försäljningschef, Ethicon Suturer, Petri Haapainen, Produktchef, Ethicon Suturer

Prisbelönt hungerforskning

Erik Näslund, Danderyds sjukhus, fick under årsmötet i Örebro ta emot Svensk Kirurgisk Förenings stora forskarpris 2006 för sin omfattande och högkvalitativa forskning rörande gastrointestinala peptider i hälsa och sjukdom. Svensk Kirurgi presenterar nedan Eriks egen sammanfattning av forskningen bakom priset.

Mer info

  • Skribent Erik Näslund

Levertrauma – diagnostik och behandling

Här följer ännu en mycket läsvärd essä, som Göran Brodén skrivit för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis. Alla kirurger, speciellt primär och bakjourer, uppmanas att uppdatera sina kunskaper om levertrauma. Det gäller att vara förberedd när dessa patienter anländer.

Mer info

  • Skribent Göran Brodén, Vedevåg

Reflektioner efter Kirurgveckan

Nu när vi är tillbaka på arbetet efter en mycket bra vecka i Örebro är det bestående intrycket att svensk kirurgi är i en snabb utveckling. Kirurgveckan i Örebro blev ännu en stor framgång och jag vill särskilt tacka Göran Liljegren, Lars Norgren och deras medarbetare som samtliga bidrog till en både professionellt och socialt givande vecka. Att arrangera en Kirurgvecka kräver lång tid av förberedelser och vi har som ni redan vet beslutat om arrangemangen fram till och med 2010.

Mer info

  • Skribent Jörgen Larsson

Kärlkirurgisk utbildning – ett paradigmskifte

Ska vi utbilda kärlkirurger eller kärlläkare? Debatten kring utbildningen av grenspecialiteten kärlkirurgi är het. Vi får här möta tankar och visioner från yngre kärlkirurg med gensvar från senior kollega. Vilken väg är klokast att följa? 

Mer info

  • Skribent Tim Resch

Kärlkirurgisk rundresa – läget är utmärkt!

Efter ett drygt decennium som verksamhetschef har Thomas Troëng återgått till den kärlkirurgiska vardagen i Karlskrona. Dessförinnan hade han förmånen att göra en sexmånaders reaktivering med fyraveckorsplaceringar på de kärlkirurgiska enheterna i Linköping, Uppsala, på Sahlgrenska, Karolinska och i Malmö. Han rapporterar här från sin rundtur bland de universitetskliniker som står för dryga tredjedelen av landets kärlkirurgi.

Mer info

  • Skribent Thomas Troëng
Prenumerera på denna RSS-feed