Operationssjuksköterskans yrkesansvar och möjliga karriärvägar

Operationssjuksköterskan är kirurgens allra närmaste samarbetspartner. Ibland tas deras yrkesroll och kunnande nog lite för givet bland kirurger. Maud Lundbäck, legitimerad sjuksköterska och programkoordinator för sjuksköterskornas specialistutbildningar vid Luleå tekniska universitet, beskriver här operationssjuksköterskeyrkets kompetensbredd och utvecklingsmöjligheter.

Mer info

  • Skribent Maud Lundbäck

Quality of life after esophageal cancer surgery

Sjuksköterskan Pernilla Viklund, verksam vid Kirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhsuet i Solna, disputerade den 5 maj 2006 i ämnet kirurgi vid Karolinska Institutet. Handledare var Jesper Lagergren, Yvonne Wengström, Mats Lindblad och Bertil Hamberger. Fakultetspponent var Bruno Walther från Lunds Universitet. Här presenterar Pernilla själv en sammanfattning av avhandlingen, som bland annat visar att förekomsten av postoperativa komplikationer har stor betydelse för patientens livskvalitet sex månader efter kirurgin.

Mer info

  • Skribent Pernilla Viklund

Den säkra gallan

På torsdagen under årets Kirurgvecka hölls ett symposium under titeln ”den säkra gallan” arrangerat av MIK i samarbete med SFÖAK och GallRiks. Projektet ”Den säkra gallan” är ett arbete för att på nationell nivå göra gallkirurgin säkrare genom att etablera en gemensam standard för hur god gallkirurgi skall utföras.

Mer info

  • Skribent Niklas Magnusson

Rektalcancerkirurgi från brittisk synvinkel – en levande legend gästar KIRUB

Bill Heald, den kolorektala cancerkirurgins främste fixstjärna, föreläste i Örebro på inbjudan av KIRUB. Föreläsningen inleddes av hans svenske adept Torbjörn Holm, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Professor Healds föreläsning refereras också tillsammans med kolorektalprogrammet i denna tidning.

Mer info

  • Skribent Matilda Bräutigam

Presentation av nya styrelsemedlemmar i KIRUB

KIRUB, som numera är en fullvärdig delförening i Svensk Kirurgisk Förening, har valt en ny styrelse. Anette Pettersson och Oskar Hemmingsson är nya ledamöter.

Mer info

  • Skribent Anette Petersson, Oskar Hemmingsson

Bröstkirurgi för lärlingar och gamlingar

Matilda Bräutigam, ST-läkare i Kungälv, rapporterar från KIRUBs program under Kirurgveckan. Moderator för sessionen om bröstkirurgi var Stefan Emdin, Umeå.

Mer info

  • Skribent Matilda Bräutigam

Trauma

Traumasektionen är nu en fullvärdig delförening inom Svensk Kirurgisk Förening. Detta ter sig rimligt, med tanke på hur betydelsefullt och vittomfattande området är, och illustreras väl av traumasessionerna i Örebro, konstaterar Birger Pålsson som här delger oss sina intryck.

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson, Malmö

Behandling av traumatisk leverblödning med packning

Som uppföljning till förra numrets ST-essä, som gav en fin översikt i ämnet levertraumatologi, följer nu en inbjuden klinisk översiktsartikel specifikt om packning av leverskador. Författarna Peep Talving och Louis Riddez är traumakirurger med stor personlig erfarenhet såväl hemifrån som från utlandsvistelser på olika håll i världen. Båda är verksamma vid Karolinska Universitetssjukhusets traumacenter i Solna.

Mer info

  • Skribent Peep Talving, Louis Riddez, Stockholm

Matnyttigheter

Nutritionssessionen var vad arrangörerna för kirurgveckan i Örebro utlovade, nämligen ”matnyttig”, konstaterar Birger Pålsson i sitt referat.

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson
Prenumerera på denna RSS-feed