Plastikkirurgi idag och plastikkirurgi på länssjukhus

I år satsade programkommittén samt arrangörerna för kirurgveckan i Örebro på fyra stycken state of the art (SOTA)-föreläsningar inom vitt skilda områden som har stort allmänintresse som minsta gemensamma nämnare. I detta nummer av Svensk Kirurgi refereras tre av dessa symposier, nämligen det första om plastikkirurgi, det tredje om akut pankreatit och det fjärde om barnkirurgi. Referatet från symposiet om handläggning av commotio har ännu inte inkommit till redaktionen och kommer att publiceras i något kommande nummer. Här följer ett referat från den första SOTA-föreläsningen om plastikkirurgi som hölls på måndagen den 21 augusti.

Mer info

  • Skribent Håkan Olsson

Barnkirurgi idag och barnkirurgi på länssjukhus

Detta state of the art-symposium presenterades av Gunnar Göthberg och Helena Borg från barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Becke Lundqvist från Kirurgkliniken, Centrallasarettet i Karlstad. Birger Sandzén, Kirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, refererar.

Mer info

  • Skribent Birger Sandzén

Cancerområdet högprioriterat för Pfizer

Pfizer satsar idag mer än något annat läkemedelsbolag på forskning och utveckling inom cancerområdet. – Vi vill aktivt vara med och bidra till en positiv utveckling inom svensk cancervård genom fortsatt forskning och utveckling, samt genom konstruktiva samarbeten med viktiga aktörer inom vården, säger Erik Cardell, produktchef på Pfizer.

Mer info

  • Skribent Eric Cardell

Esophageal stenting in the palliation of malignant strictures

Urs Wenger, verksam i Norrtälje, försvarade den 20 januari 2006 sin avhandling Esophageal stenting in the palliation of malignant strictures vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Huvudhandledare var Jesper Lagergren och bihandledare Lars Lundell. Fakultetsopponent var Christer Staëhl von Holstein från Lund. I Urs avhandlingspresentation får vi bland annat veta att stentbehandling vid obotlig esofaguscancer ger snabbare lindring av sväljningsbesvären och är billigare än brachyradioterapi, men att det senare möjligen ger en mer långvarigt stabil effekt på livskvaliteten.

Mer info

  • Skribent Urs Wenger

Akut pankreatit idag och akut pankreatit på länssjukhus

Ett av Kirurgveckans fyra state of the art-symposier avhandlade akut pankreatit. Med en incidens på 300 per miljon och år kan det betraktas som en folksjukdom och måste således kunna handläggas på alla kirurgkliniker. Ämnet var således väl valt och symposiet väl besökt med 135 åhörare. 

Mer info

  • Skribent Gunnar Edlund

Training the trainers-kurs i Sverige

Royal College of Surgeons och Rodney Peyton har gett en första training the trainers-kurs i Sverige. Under tre intensiva tvådagars-kurser i Lund i september 2006 fick svenska läkare förmånen att ta del av Mr Peytons späckade, underhållande och mycket lärorika program.

Mer info

  • Skribent Lotta Anveden

Framtidens bakjoursutbildning

Rune Sjödahl har lett en arbetsgrupp som utrett möjligheten till en mer formaliserad bakjoursutbildning i Svensk Kirurgisk Förenings regi. Bland annat föreslår man att det skall finnas en särskild studierektor, vilket föreningen annonserade efter redan i förra numret av Svensk Kirurgi. Vidare delas utbildningen upp i tre distinkta steg. Här beskriver Rune kortfattat det koncept arbetsgruppen tagit fram.

Mer info

  • Skribent Rune Sjödahl

Rapport från 7:th European Congress of Trauma and Emergency Surgery i Skåne september 2006

Den sjunde europeiska kongressen i traumatologi och akutkirurgi, som gick av stapeln i Region Skåne 6–9 september i år, samlade 778 deltagare från sammanlagt 48 länder. Kongressen blev en stor framgång och blev också startpunkten för en rad spännande utvecklingslinjer inom denna viktiga del av vår kirurgiska verksamhet. Här följer en rapport från kongressen signerad EATES president Sten Lennquist.

Mer info

  • Skribent Sten Lennquist, Linköping

Äldresällskapet blev ”Sveriges Seniora Kirurger”, SVESEK

Ett sällskap för pensionerade kirurger bildades under årets Kirurgvecka i Örebro. Detta är ett forum som saknats helt tidigare, vilket bidragit till att många kollegor efter pensionen förlorats i onödan för svensk kirurgi. Vi måste ta vara på den enorma erfarenhet och kompetens som denna grupp representerar och detta är bara en bra början.

Mer info

  • Skribent Bengt Frisk, Göran Ekelund, Lars-Olof Hafström, Henning Höjer, Roland Jansson
Prenumerera på denna RSS-feed