Transplantationskirurgi – en kirurgisk grenspecialitet?

Nej, transplantationskirurgi är inte ens någon egen specialitet, men kanske kirurgins yngsta gren, eller som Ivar Palmer 1967 skrev i sin bok: foga samman – episoder kring kirurgi, krig och blommor. Håkan Gäbel, docent i transplantationskirurgi och sedan 1997 verksam vid Socialstyrelsen, beskriver i sin artikel utvecklingen inom svensk transplantationskirurgi. De uppfattningar han ger uttryck för i denna artikel är hans egna och delas inte med nödvändighet av Socialstyrelsen.

Mer info

  • Skribent Håkan Gäbel, Stockholm

PET-CT skärper diagnostiken vid övre abdominell cancerkirurgi!

SFÖAK:s högtidsföreläsning 2006 hölls av Annika Loft, chef för PET och cyklotronenheten vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Denna begivenhet refereras här av Martin Ljungman som är verksam i Västerås. PET-teknik verkar än så länge framförallt ha en roll i fjärrmetastasutredning samt för att utvärdera effekten av onkologisk terapi.

Mer info

  • Skribent Martin Ljungman, Västerås

Diagnostik och behandling av pseudocystor i pankreas

De flesta kirurger stöter regelbundet på patienter med cystiska förändringar i pankreas. Ofta råder viss förvirring både om klassificering och om handläggning. Hur skiljer man en pseudocysta från en neoplastisk cysta? Vilka pseudo-cystor skall behandlas och hur skall de behandlas? Bodil Andersson och Roland Andersson, båda verksamma i Lund, reder här ut en hel del begrepp i detta aktuella ämne. Denna artikel har tidigare publicerats i Läkartidningen (nr 7, 2006) i en något mer allmänt hållen form.

Mer info

  • Skribent Bodil Andersson, Roland Andersson

EU-arbetstidsregler – ett utbildningsproblem?

De nya EU-anpassade arbetstidsreglerna rör om rejält i grytan på våra kirurgkliniker. Håkan Grund och Ellen Andersson från KIRUB-styrelsen har undersökt hur reglerna hanteras på ett antal kliniker i landet.

Mer info

  • Skribent Håkan Grund, Ellen Andersson

Nutrition till traumapatienter

Nutrition vid fysiologiskt trauma är ett ämne som är föremål för många diskussioner och till och med en del mytbildning. Folke Hammarqvist och Olle Ljungqvist, båda synnerligen nutritionsprofilerade kirurgiska forskare, ger oss här en uppdatering av kunskapsläget inom detta fält.

Mer info

  • Skribent Folke Hammarqvist, Olle Ljungqvist

Leder kirurgen kirurgin?

Ett nytt verksamhetsår har börjat. De flesta år innebär årsskiftet ingen väsentlig förändring för verksamheten. Det är ofta någon ny besparing, någon ny regel och några nya möjligheter som ska utvecklas, men inget som väsentligt påverkar vårt dagliga arbete.

Mer info

  • Skribent Ulf Gunnarsson

Bilddokumentation – fast track till HSAN!?

På Örebroveckans sista dag, innan den matnyttiga veckans sista lunch, serverade MIK en intressant och högaktuell session med ovanstående titel. Moderatorer var Hampus Klockhoff och Lars-Göran Larsson.

Mer info

  • Skribent Ann-Cathrin Moberg

Knivigt fall från Uppsala

Av tidigare publikationer i Svensk Kirurgi kunde man förledas att tro att alla kniviga fall inträffar i Karlskrona. Redaktionen har äntligen fått bekräftat att detta inte är ett strikt blekingskt fenomen. Läs den spännande berättelsen om bakgrunden till röntgenbilden på tidningens framsida.

Mer info

  • Skribent Martin Björck, Anders Wanhainen

Inkörningsperioden är över

Bo Risberg, Göteborg, tidningens trogne etikskribent, reflekterar över de tre gångna åren sedan revisionen av de forskningsetiska nämnderna. I stort verkar det fungera såsom tänkt.

Mer info

  • Skribent Bo Risberg
Prenumerera på denna RSS-feed