Svensk kirurgisk forskning i tätposition

I dessa tider av global uppvärmning och kärnvapenbestyckade mullor kan man behöva suga på de goda nyheterna. En nyligen publicerad internationell jämförelse visar att svensk kirurgisk forskning är stark. Artikeln publicerades nyligen i en kortare version i Läkartidningen under vinjetten Nya Rön.

Mer info

  • Skribent Martin Björck

Militär med nya operationer i fokus

Inom landstingens organisationer blir det allt vanligare att andra än läkare, och även personer utan tidigare hälso- och sjukvårdsbakgrund tillsätts som ledare för kliniker, områden och divisioner. Det sker allt oftare även för opererande specialiteter. Är detta en riktig utveckling? Saknas det verkligen lämpliga personer bland läkarna? Är läkarkollektivet för dåligt förberett för dylika uppdrag? Är det så att personer utan hälso- och sjukvårdsbakgrund istället tillför sjukvården välbehövliga influenser? Ett exempel på ovanstående är Jämtlands läns landsting. I samband med flera regementens nedläggning kom militärer med gedigen ledarskapsutbildning att söka ledande positioner inom landstinget. Olle Christmansson, ursprunglig jämte, var en av dessa militärer som fick tjänst som verksamhetschef för området Hud-Infektion-Ögon-Öron. Han har genomgått Försvarets samtliga nivåhöjande utbildningar (6 år) med inriktning på framför allt ledarskap, men även management, och har arbetat internationellt på NATO-högkvarteret i Kosovo. Han har ombetts att i Svensk Kirurgi göra några reflektioner över vårdens ledarskap. Vi hoppas det kan vara en Ledarskap i sjukvården inledning till en debatt i vår tidning om kirurgernas plats som ledare i vården. Här följer Olles reflektioner:

Mer info

  • Skribent Olle Christmansson

Esofaguscancerkirurgi – faktorer som påverkar överlevnaden

Ioannis Rouvelas, specialistläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna, försvarade nyligen framgångsrikt sin avhandling om överlevnad och prognostiska faktorer efter kirurgisk behandling av esofaguscancer. Prognosen för opererad esofaguscancer har förbättrats markant de senaste åren med en femårsöverlevnad i Sverige på över 30 procent. Kirurger med hög volym har markant bättre överlevnadsresultat än kirurger med låg volym. Handledare var Jesper Lagergren, Weimin Ye och Mats Lindblad.

Mer info

  • Skribent Ioannis Rouvelas

Efter stipendiet: hur blev forskningen?

Jesper Lagergren, mottagare av Svensk Kirurgisk Förenings första Stora Forskarstipendium 2004, beskriver sin forskningsverksamhet efter priset.

Mer info

  • Skribent Jesper Lagergren

Utbildningskommittén i ny tappning

Agneta Montgomery är sedan årsskiftet ny facklig sekreterare i Svensk Kirurgisk Förening och tillika ordförande i utbildningskommittén. Nya ledamöter i utbildningskommittén är Lars Lundell och Yucel Cengiz, medan nye studierektorn för bakjoursskolan, Karsten Offenbartl, är adjungerad.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Vi välkomnar barnkirurgerna till Kirurgveckan!

Det känns bra att vara tillbaka i tjänst efter två månaders frånvaro. Att för första gången i sitt liv tvingas in i patientrollen var en upplevelse. Akutsjukvården fungerar utmärkt, särskilt om man har en definierad sjukdom. Kommunikation med patienten och logistik i vården är områden som behöver förbättras. Nog om detta, viktigast för mig är att jag nu har återhämtat mig helt.

Mer info

  • Skribent Jörgen Larsson

Strålbehandling vid rektalcancer

Behandling av kolorektal cancer har tagit flera väsentliga utvecklingssteg de senaste decennierna. Särskilt behandlingsstrategin vid rektalcancer, med TME-teknik och preoperativ strålbehandling, har förbättrats avsevärt, vilket avspeglas i att rektalcancer nu har bättre överlevnad än coloncancer. Joakim Folkesson, Uppsala, ger här en översikt av evidensläget med tonvikt på strålbehandling.

Mer info

  • Skribent Joakim Folkesson
Prenumerera på denna RSS-feed