Handläggning av akut skrotal smärta

Här kommer den första av tre essäer, skrivna för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis i kirurgi, som kommer att publiceras i Svensk Kirurgi under året. Denna uppsats, skriven av Olof Gunnarsson som är ST-läkare i Kalmar, tar upp handläggning av akut skrotal smärta, vilket är en vanlig diagnostisk utmaning på landets akutmottagningar. 

Mer info

  • Skribent Olof Gunnarsson, Kalmar

Utveckla din presentationsteknik inför Kirurgveckan!

Utveckla din presentationsteknik inför Kirurgveckan! Johan Pollack, Bo Holmström, Anders Dolk och Fredrik Hjern, de två första verksamma vid Danderyds sjukhus, de senare två vid Karolinska universitetssjukhuset, bidrar här med nyttiga handfasta råd om konsten att göra bilder till en muntlig presentation.

Mer info

  • Skribent Bo Holmström, Johan Pollack, Anders Dolk, Fredrik Hjern

Rapport från UEMS, Section of Surgery

Bertil Hamberger har på uppdrag från Svensk Kirurgisk Förenings styrelse bevakat aktiviteterna i Section of Surgery inom UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes). Här rapporterar han från det nyligen avhållna mötet i Amsterdam.

Mer info

  • Skribent Bertil Hamberger

Det är dags att fördomarna läggs undan! - Obesitaskirurgi evidensbaserad behandling av metabol sjuklighet

Obesitaskirurgi är ett starkt evidensbaserat verktyg för behandling av de mest överviktiga. Funnes det en medicin med motsvarande dramatiskt positiva effekter på sjuklighet som operation med gastric bypass skulle det nog inte föresväva oss läkare att inte utnyttja dess potential. Detta menar Torsten Olbers, Göteborg, i ett debattinlägg till strid mot fördomar mot obesitaskirurgin.

Mer info

  • Skribent Torsten Olbers

Tankar och funderingar kring Svensk Kirurgisk Förenings bakjoursskola

Svensk Kirurgisk Förening har nyligen inrättat en bakjoursskola och sedan i mars 2007 är Karsten Offenbartl studierektor för denna. Tanken med bakjoursskolan är att befrämja breddkunskaperna hos landets kirurger för att säkra den kompetens som krävs i jourverksamhet i denna tid av ökande subspecialisering. Karsten utvecklar här sin syn på bakjoursskolan och sitt uppdrag.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl

Ta vara på specialistexamen!

På KIRUB-dagarna i Varberg diskuterades Svensk Kirurgisk Förenings specialistexamen och den låga skrivningsfrekvensen bland nyblivna specialister. Flera konstruktiva förslag för att förbättra dessa siffror föddes ur en engagerad diskussion. Oskar Hemmingsson, Umeå, rapporterar om detta.

Mer info

  • Skribent Oskar Hemmingsson

Privat kirurgi – framtidens melodi?

Det blåser privatiseringsvindar inom sjukvården. Det för med sig möjligheter till alternativa arbetsgivare för framtidens kirurger. Vad innebär privatiseringar för den kirurgiska vården? Vad händer med forskning och utbildning vid privat vård? På Kirurgveckan anordnar KIRUB ett symposium som ger möjlighet för Sveriges kirurger att ställa frågor till några av landets främsta företrädare för privatisering av sjukvård.

Mer info

  • Skribent KIRUB-styrelsen

Traumaföreningen fullvärdig delförening: eraritjaritjaka

Den mest frekventa dödsorsaken under 45 års ålder är trauma. Varje svensk kirurg har, under hela eller delar av sin yrkeskarriär, ansvar för traumapatienter. Bara dessa basala fakta borde räcka för att motivera existensen av en särskild traumaförening inom Svensk Kirurgisk Förening. Så är numera formellt också fallet! Efter vederbörliga förhandlingar har den tidigare självständiga Svensk Förening för Traumatologi ingått som fullvärdig delförening.                          

Mer info

  • Skribent Birger Pålsson, Malmö
Prenumerera på denna RSS-feed