Om administrativa kirurgers vinstlott!

I det förra numret av Svensk Kirurgi skrev Åke Andrén-Sandberg ett inlägg till försvar för det, enligt honom, otacksamma men viktiga arbete som utförs av verksamhetschefer och andra läkare som huvudsakligen arbetar administrativt. Staffan Gröndal, verksamhetschef vid kirurg- och urologkliniken, Danderyd, tackar för ryggdunkningen, men vill snarare framhålla vilket kul och stimulerande arbete en kirurgchef har.

Mer info

  • Skribent Staffan Gröndal

Kvinnliga kirurger födda 1872–1942, med svensk utbildning och verksamhet i Sverige

Mari-Ann Aavik-Roosaar, som 1961 blev Sveriges första specialistkompetenta kvinnliga kirurg, har kartlagt de första kvinnorna som tjänstgjorde på kirurgkliniker under 50- och 60-talet. Kartläggningen var ursprungligen tänkt till Svensk Kirurgisk Förenings 100-årsjubileumsbok, men publiceras nu i något förkortad form istället i Svensk Kirurgi.

Mer info

  • Skribent Mari-Ann Aavik-Roosaar

Konsten att vara kirurg

Oskar Hemmingsson, ordförande i KIRUB, refererar här den hedersföreläsning som Leif Israelsson höll inom ramen för Stockholmsveckans KIRUB-program.

Mer info

  • Skribent Oskar Hemmingsson

Den säkra akuta galloperationen och rapport från GallRiks

Patrik Lundström, ST-läkare i Mora, besökte det symposium om den säkra akuta galloperationen samt läget för det nationella gallkirurgiregistret GallRiks, som samarrangerades av MIK/bukvägg och SFÖAK under Kirurgveckan i Stockholm. Här följer Patriks referat från detta välbesökta evenemang.

Mer info

  • Skribent Patrik Lundström

Vad skall vi lära ut på BKT?

Leif Israelsson och Yucel Cengiz, båda verksamma i Sundsvall och mycket engagerade i kirurgisk teknikforskning, diskuterar här om man på BKT-kurserna skall lära ut hur man faktiskt gör ute på klinikerna eller hur man bör göra, trots att det senare inte slagit igenom allmänt i klinisk praxis och det kanske inte finns någon klar konsensusuppfattning. Replik från Jan Holst, Malmö.

Mer info

  • Skribent Leif Israelsson, Yucel Cengiz, Jan Holst

Skilj på metod och teknik

P.O. Nyström, professor och kolorektalkirurg på Karolinska Huddinge, argumenterar för att vi tydligare skall skilja på begreppen metod och teknik. Enligt Per-Olof begränsas BKT-kursernas roll helt till att lära ut metoderna, medan teknikinlärningen måste ske hemma på klinikerna eller i tekniklaboratorier.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Nya målbeskrivningen för kirurgi – hur långt har vi kommit?

Det av Socialstyrelsen initierade arbetet med den nya målbeskrivningen för specialiteten kirurgi går nu, kraftigt fördröjt, in i sin slutfas. På grund av förseningen står ST-läkare som fått sin tjänst efter 1 juli 2006 utan formell målbeskrivning

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Fallseminarium akutkirurgi

Petter Sellberg, verksam som ST-läkare i Umeå, refererar det fallseminarium om akutkirurgi som KIRUB arrangerade under Stockholmsveckan. Tre illustrativa kirurgiska akutfall och mentometerteknik bidrog till stort publikengagemang.

Mer info

  • Skribent Peter Sellberg

BKT – vilka kirurgiska tekniker skall läras ut?

Dan Sevonius, verksam i Lund och ordförande i nationella BKTgruppen, presenterar här BKT-konceptet och inbjuder till diskussion om vilka tekniker som skall läras ut på dessa kurser. I artiklarna efter följer några inlägg i den diskussionen, som dock gärna kan fortsätta i kommande nummer av Svensk Kirurgi om det finns fler angelägna uppfattningar i detta kirurgiska hjärteämne.

Mer info

  • Skribent Dan Sevonius

Två nya utbildningssatsningar på gång

Under de senaste åren har vi satsat mycket på utbildning inom vår förening. En ny målbeskrivning för ST har arbetats fram av utbildningskommittén och delföreningarna som nu är ute på remiss och dessutom pågår arbetet med att implementera Bakjoursskolan.

Mer info

  • Skribent Jörgen Larsson
Prenumerera på denna RSS-feed