Svensk obesitaskirurgi igår, idag, imorgon

Vi får här följa obesitaskirurgins resa från 80-talet och framåt. Det förtjänas att rikta en stor eloge till de som under denna tid trott på nyttan av ingreppen och med idoghet och systematik nu bringat evidens för denna verksamhet.

Mer info

  • Skribent Ingmar Näslund

Endoskopisk resektion ersätter kirurgi vid tidig Barretts cancer

Trogne skribenten från Kirurgveckans program – Mats Hedberg – har här refererat SFÖAKs högtidsföreläsning, som hölls av professor Christian Ell från Wiesbaden, där resultaten av de nya behandlingsstrategierna vid tidig Barrettcancer avhandlades.

Mer info

  • Skribent Mats Hedberg

SVESEK:s debut lovande för framtiden

Svensk Kirurgisk Förenings yngsta delförening som tillika har den högsta medelåldern hade under Kirurgveckan i Stockholm sitt första officiella program. SVESEK:s program sammanfattas här av Bengt Frisk och Göran Ekelund.

Mer info

  • Skribent Bengt Frisk, Göran Ekelund

Fyra år går fort när man har trevligt!

För mer än fyra år sedan på årsmötet i Karlstad valdes jag till ordförande i Svensk Kirurgisk Förening. Jag kände då att uppdraget var det finaste en kirurg kan få i Sverige och de gångna åren har verkligen förstärkt den känslan. Att leda föreningen är ett stort ansvar som dock delas med många andra som alla gör en fantastisk insats för SKF:s utveckling.

Mer info

  • Skribent Jörgen Larsson

Kolorektalprogrammet i Stockholm

Kirurgveckans kolorektalprogram spände över ett brett fält av kliniska och experimentella studier som vanligt. Här kommer referat och en del personliga reflektioner om Kirurgveckans upplägg signerat Claes Lenander.

Mer info

  • Skribent Claes Lenander

Ackreditering i kolorektal kirurgi

Uppsalabo, Sörmlänning, Europé. Lars Påhlman botaniserar här i att befästa att kunskaper erhållits under en subspecialisering i kolorektalkirurgin genom ackreditering utifrån svenskt och europeiskt perspektiv.

Mer info

  • Skribent Lars Påhlman

Årets utbildningsklinik 2006 Sundsvall

Svensk Kirurgi bugar för och gratulerar kirurgkliniken i Sundsvall som erhöll priset för ”årets utbildningsklinik” 2006. Vi får här en presentation av kliniken.

Mer info

  • Skribent Jonas Wallinder, Elisabet Skagius

Uppdrag i Kongo, del II

Här kommer andra delen av den reseberättelse som Louis Riddez skrev i förra numret av Svensk Kirurgi. Rödakorsuppdraget i Kongo fortsätter….

Mer info

  • Skribent Louis Riddez
Prenumerera på denna RSS-feed