Videoarkivet vid kirurgiska kliniken i Örebro

Lars-Göran Larsson presenterar här det kirurgiska videoarkiv som startades i Örebro 1995 för den då relativt nya laparoskopiska tekniken, men som nu inbegriper en stor mängd olika typer av kirurgi. Gör själv ett besök på www.orebroll.se/uso/videoarkiv.

Mer info

  • Skribent Lars-Göran Larsson

Om att registrera postoperativa infektioner

Per-Olof Nyström, professor och överläkare vid kolorektalkirurgiska sektionen, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge utvecklar här en del argument mot infektionsregistrering inom gastrokirurgisk verksamhet. Detta inlägg följs av repliker från Eva Haglind respektive Gunnar Kahlmeter, Hilding Björkman och Inga Odenholt, och till sist en kort replik på replikerna.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström

Aspects of the etiology of gastric adenocarcinoma

Krister Sjödahl, Karolinska Universitetssjukhuset, presenterar här sin avhandling på ämnet etiologin till ventrikelcancer, som han framgångsrikt försvarade den 13 juni 2008. Handledare var Jesper Lagergren, Catarina Jansson, Weimin Ye och Lars Vatten, den senare verksam vid Norges Tekniska Universitet i Trondheim, övriga vid Karolinska Institutet.

Mer info

  • Skribent Krister Sjödahl

Vad sägs om ett europeiskt råd för unga kirurger?

Leonard Clay, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i KIRUBs styrelse, har varit på ett första konstituerande möte med European Council of Young Surgeons (ECYS). Bland annat diskuterades arbetstidsfrågor och utbildningskvalitet i de olika ländernas kirurgmiljöer.

Mer info

  • Skribent Leonard Clay

Vem behöver NOTES?

Stefan Linder, docent och överläkare, verksam vid Södersjukhuset i Stockholm och känd som laparoskopi- och endoskopientusiast, ser inte många fördelar med NOTES. Finns det fler med synpunkter i detta ämne eller på Stefans artikel, eller för den delen i något av de andra debattämnena, så maila dem till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Mer info

  • Skribent Stefan Linder

Post festum – tid för reflektion

Svensk Kirurgisk Förening tar idag ansvar för fortbildningsfrågor. När Socialstyrelsen utarbetat en ny målbeskrivning för specialistutbildningen har vi aktivt deltagit. Nu är det dags för genomförandet

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

Stor kolonblödning – utredning och handläggning

Av de uppsatser som skrivs för erhållande av Svensk Kirurgisk Förenings kompetensbevis i kirurgi väljer utbildningskommittén ut de två bästa varje år för publikation i Svensk Kirurgi. Johanna Nordmyr, numera specialistläkare och verksam vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, har skrivit denna essä om utredning och behandling av stor kolonblödning.

Mer info

  • Skribent Johanna Nordmyr

Kirurgi vid Akademiska sjukhuset – 300 års utveckling

David Bergqvist, professor i kärlkirurgi, Ulf Haglund, professor i kirurgi och Henry Johansson, professor emeritus i endokrinkirurgi berättar om den akademiska kirurgins utveckling vid 300-årsjubilerande Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Mer info

  • Skribent David Bergqvist, Ulf Haglund, Henry Johansson

Sjukvård inom försvarets utlandsverksamhet: Framskjuten kirurgisk förmåga

Den svenska försvarsmakten har under de senaste åren genomgått mycket stora förändringar genom att ett numerärt sett stort invasionsförsvar har omvandlats till ett mycket mindre insatsförsvar med kontinuerlig skarp verksamhet på flera håll i världen. Detta ställer helt andra krav på den militära sjukvårdsorganisationen och vi får här en översikt över hur denna nu fungerar.

Mer info

  • Skribent Lars Lundberg, Börje Sidenö, David Pazooki, Mazar-e Sharif

Betydelsefulla ändringar i etikprövningslagen

Lars Norgren, professor och forskningschef vid Universitetssjukhuset i Örebro, kommenterar de förändringar av etikprövningslagen som nyligen trätt i kraft. Skärpta krav på prövning av registerforskning är sannolikt den praktiska konsekvens som påverkar kirurgisk forskning mest.

Mer info

  • Skribent Lars Norgren
Prenumerera på denna RSS-feed