Information från Bakjoursskolan inför 2009

Vid Kirurgveckans plenarsession om framtidens bakjourskompetens upplevde vi som arbetar med dessa frågor ett starkt stöd för fortsatt arbete och engagemang. Vi står nu inför utmaningen att konkretisera våra insatser. Främst gäller det att stödja alla de insatser som pågår inom kompetensutvecklingsområdet, det vill säga framför allt kursverksamheter, både nationellt och regionalt.

Mer info

  • Skribent Karsten Offenbartl, Agneta Montgomery

Framtidens specialistläkare

Peter Elbe, som bland andra företrädde KIRUB och Svensk Kirurgisk Förening på kongressen ”Framtidens specialistläkare” som nyligen hölls i Malmö, ger här en kort sammanfattning av mötet.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe

Den nya målbeskrivningen för kirurgi är i hamn

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om läkares specialisttjänstgöring beslutades den 24 juni 2008 och finns sedan i augusti att ladda ner från Socialstyrelsens hemsida, alternativt att beställas i tryckt form. Föreskriften har beteckningen SOSFS 2008:17(M). Agneta Montgomery, ordförande i utbildningskommittén, rapporterar.

Mer info

  • Skribent Agneta Montgomery

Alla kirurgkliniker skall SPUR-inspekteras 2009/2010

ST-utbildningen kommer avsevärt att förändras efter det att Socialstyrelsens författning om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) trädde i kraft 1 september i år. Vi har fått en ny målbeskrivning och Svensk Kirurgisk Förening arbetar med att färdigställa den nya utbildningsboken. En av nyheterna i författningen är att alla verksamheter som bedriver ST-utbildning ”regelbundet skall granskas genom externa inspektioner”. De nya reglerna har även inneburit att ST-SPUR måste revideras. Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté har varit med i det pågående revideringsarbetet.

Mer info

  • Skribent Peter Elbe, Agneta Montgomery

Simulering, makt och klinisk forskning – en blandad kompott

Satsning på bakjoursutbildningen konkretiseras nu och i detta nummer av Svensk Kirurgi annonserar vi efter framtidens bakjourer till en utvecklingsgrupp. Jag hoppas att det är många som är intresserade och förutsätter att ni som är verksamhetschefer ger ert stöd.

Mer info

  • Skribent Peter Naredi

GallRiks – nu etablerat

Gunnar Persson, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för gallkirurgi, GallRiks, berättar om det senaste årets utveckling. GallRiks har för närvarande en täckningsgrad omfattande över 90 procent av alla kolecystektomier och ERCP:er som genomförs i landet.

Mer info

  • Skribent Gunnar Persson, Registerhållare GallRiks, Jönköping

Högersidig hemikolektomi: Hohenberger eller Super-Hohenberger

Först förändrades rektalcancerkirurgin från den gamla icke-anatomiska trubbiga tekniken till den idag helt dominerande TME-tekniken. Nu har även koloncancerkirurgin fått sin motsvarighet genom tysken Hohenbergers centrala kärldelningsteknik. Per-Olof Nyström, professor och överläkare vid kolorektalsektionen, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ger här sin syn på denna utveckling.

Mer info

  • Skribent Per-Olof Nyström
Prenumerera på denna RSS-feed